مراکز مشاوره برای پناهندگان دگرباش

Beratungsstellen für LGBTI

آدرس مراکز مشاوره برای پناهندگان همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس و دو جنسیتی را اینجا پیدا میکنید.

نام لس میگراس
LesMigraS
آدرس Kulmer Str. 20a
10783 Berlin
تلفن 03021915090
ایمیل info[at]lesmigras.de

 
لس میگراس به پناهندگان و سیاهپوستانِ همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس، دو جنسیتی ومردم رنگین پوست مشاره ارائه میدهد. این وب سلیت به زبانهای مختلف میباشد.
 

نام شوول ان براتونگ برلین
Schwulenberatung Berlin
آدرس Niebuhrstraße 59-60
10629 Berlin
تلفن 03023369070
ایمیل info[at]schwulenberatungberlin.de
محل تجمع کوچوس
Kuchus
العنوان Wilhelmstraße 115
10963 Berlin
زمان سه شنبه و جمعه ساعت ۱۴ تا ۱۸
ایمیل refugees[at]schwulenberatungberlin.de

 
شوول ان براتونگ برلین به همجنسگراها، دوجنسگراها، ترانس ها و دو جنسیتی ها مشاره ارائه میدهد. این وب سلیت به زبانهای مختلف میباشد.