مراکز مشاوره برای چکونگی روند تقاضای پناهندگی

Beratungsstellen für Geflüchtete und Migrant_innen

آدرس مراکز مشاوره غیر دولتی که میتوانند جوابگوی سوالات شما در مورد روند تقاضای پناهندگی و یا وضعیت اقامتتان بطور رایگان باشند.
توجه: مشاوران انگلیسی صحبت میکنند. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.
 
برلین

سازمان فلوشتلینگزراد (مشاوره پناهدگان)
Flüchtlingsrat Berlin 
تلفن 030243445762
ایمیل buero[at]fluechtlingsrat-berlin.de
آدرسها و مراکز مشاوره پناهدگان در برلین را میتوان از نهادهای مستقل حقوق بشریِ شورای پناهندگانِ برلین بدست آورد.

 
براندنبورگ
 
براندنبورگ ان در حاول

سازمان دیاکونیشه ورک پتس دام
Diakonisches Werk Potsdam
متصدی خانم اینا شتیبیتز
Frau Ina Stirbitz
آدرس Beratungsstelle
Damaschkestr. 17
14770 Brandenburg / H
تلفن 0331-20077941
03381-2099930
ایمیل .stiebitz[at]dwpotsdam.de
باز کردن بار زمان مشاوره: پنجشنبه ۹ تا ۱۲

 

کت بوس

سازمان دیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی خانم اینس کوشلر
Frau Ines Küchler
آدرس
Strasse der Jugend 33
(Zimmer 618 (im Bürohaus
03050 Cottbus
تلفن همراه 017610073493
تلفن 03554994403
ایمیل dwee.fluechtlinge@web.de
باز کردن بار زمان مشاوره: پنجشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵

 

اِبرزوالدِه

سازمان یوهانیتر- اونفال -حیلفه
.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V
متصدی خانم کینگ
Frau Gesine König
آدرس Havellandstraße 15
16227 Eberswalde
تلفن 033343669323
اایمیل gesine.koenig[at]johanniter.de

 

اِبرزوالدِه

سازمان دیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی آقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Diakonischen Werk
آدرس Packhofstr. 2
04910 Elsterwerda
تلفن همراه 015772898040
ایمیل dwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بار زمان مشاوره: دوشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶

 

فینستروالدِه

سازمان دیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی آقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
آدرس Haus der Diakonie
Friedenstraße 23
03238 Finsterwalde
تلفن 03412618647
0353130015
لفن همراه 015772898040
ایمیل dwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲

 

فورست

سازمان دیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی خانم اینس کوشلر
Frau Ines Küchler
آدرس im Park 7
Parkstr.07
03149 Forst
تلفن همراه 017610073493
ایمیل dwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بار زمان مشاوره:دوشنبه ۱۰ تا ۱۵

 

فرانکفورت (اُدر)

سازمان کاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدی خانم ماریا وویتاس
Frau Maria Wojtas
آدرس Caritas-Haus „St. Josef“
Leipziger Straße 39
15232 Frankfurt (Oder)
تلفن 03355654150
ایمیل ffo-migration[at]caritas-brandenburg-ost.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷
جمعه ۱۰ تا ۱۲

 

فریزاک

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی خانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرس AWO Betreuungsdienste
Berliner Straße 11
14662 Friesack
تلفن همراه 015229529597
ایمیل fluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵.۳۰

 

فورستن والدِه

سازمان کاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدی آقای توماس تیمه
Herr Thomas Thieme
آدرس Eisenbahnstraße 16
15517 Fürstenwalde
تلفن 03361770835
03361770843
ایمیل t.thieme[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۷

 

گران زی

سازمان اوانگِلیش کیرشِن کرایس اوبر هاول لند
Ev. Kirchenkreis Oberes Havelland
متصدی خانم آنه فیشر،
Frau Anne Fischer
خانم کیرستین نویمن
Frau Kirstin Neumann
آدرس Schulstraße 4b
16775 Gransee
ایمیل ohv.asylberatung[at]gmail.com
باز کردن بار زمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳

 

هنینگزدورف

سازمان اوانگِلیش کیرشِن کرایس اوبر هاول لند
Ev. Kirchenkreis Oberes Havelland
متصدی خانم سیمونه تِتس لاف
Frau Simone Tetzlaff
آدرس Fabrikstr.10
16761 Hennigsdorf
تلفن 03302222918
ایمیل asylberatung.hennigsdorf@gmx.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۲

 

کونیش وستاهاوزن

سازمان کاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدی خانم کارینافلیکس
Frau Carina Felix
آدرس Flüchtlingsberatung im Sozialen Zentrum
Maxim-Gorki-Straße 6/7
15711 Königs Wusterhausen
تلفن 033752108125
ایمیل c.felix[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بار زمان مشاوره: پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴

 

لوبن

سازمان دیاکونیشه ورک کیرشِن کرایس لوُبن
Diakonisches Werk Kirchenkreis Lübben
متصدی خانم ناتالیا زمینا،
Frau Natalya Zimina
خانم کیزیستینا کروگر
Frau Kristina Krüger
آدرس Haus der Diakonie
Geschwister – Scholl – Straße 12
15907 Lübben
تلفن 03546187639
ایمیل Migration[at]diakonie-luebben.de
باز کردن بار زمان مشاوره: دو شنبه ۹ تا ۱۲، سه شنبه ۱۳ تا ۱۷، چهارشنبه ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه ۹ تا ۱۵
مشاورهِ اجتماعی: نقطه تمرکز این مشاوره حمایت اجتماعی از مهاجران و پناهجویان در خانه ها میباشد. این مرکزدر امور مربوط به روند تقاضای پناهندگی تخصص ندارند.

 

لوکن والدِه

سازمان دیاکونیشه ورک پتس دام
Diakonisches Werk Potsdam
متصدی خانم آندرِه آ ورگارا مارین
Frau Andrea Vergara Marin
آدرس Kieztreff
Burg 22d
1. Etage
14943 Luckenwalde
تلفن 03371402136 033120077942 و
ایمیل a.vergara[at]dwpotsdam.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۱۴ تا ۱۶.۳۰

 

نوی روپین

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی خانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرس Mehrgenerationenhaus (MGH
Otto-Grotewohl-Str. 1A
16816 Neuruppin
تلفن 03391400915
لفن همراه 015229529597
ایمیل fluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶

 

اورانین بورگ

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی آقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرس Bürgerzentrum Oranienburg(FiBB
Albert-Buchmann-Str.17
1.Etage, R.2.02
16515 Oranienburg
لفن همراه 01724784578
ایمیل horst.rabbow@awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه و جمعه ۱۰ تا ۱۳

 

پِرل برگ

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی آقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرس MD EvaMiGra e.V
Bäckerstraße 21
19348 Perleberg
تلفن همراه 01724784578
ایمیل horst.rabbow[at]awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: یک هفته در میان روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

پتس دام – میتل مارک و پتس دام

سازمان دیاکونی
Diakonie
متصدی خانم کریله فرناندز
Frau Cyrielle Fernàndez
آدرس Beratungsfachdienst für MigrantInnen
Rudolf-Breitscheid-Straße 64
(Hinterhaus)
14482 Potsdam
تلفن 03312008380
ایمیل c.fernandez[at]dwpotsdam.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶ ،
پنجشنبه ۹ تا ۱۲

برشور مراکز مشاوره ای براندنبورگ ان دِر حاول، تلتو- فلمینگ، پتس دام- میتل مارک و پتس دام به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی موجود میباشد.
 

راتِناو

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی خانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرس Ev. Kirchengemeinde St. Marien-Andreas – Gemeindehaus
Kirchplatz 10
14712 Rathenow
لفن همراه 015229529597
ایمیل fluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت۱۰ تا ۱۳

 

شِوِت

سازمان یوهانیتر- اونفال -حیلفه
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V
متصدی آقای آندره لاوتنشلِگر
André Lautenschläger
آدرس Lindenallee 25 – 29
16303 Schwedt
تلفن 03332834210
ایمیل andre.lautenschläger[at]johanniter.de

 

زانفتن برگ

سازمان دیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی آقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
آدرس Haus der Caritas
Burglehnstr. 2
01968 Senftenberg
تلفن 03573808891
تلفن همراه 015772898040
ایمیل dwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بار زمان مشاوره: پنجشنبه۱۰ تا ۱۵

 

شپرِم برگ

سازمان دیاکونی نیدرلاوزتس
Diakonie Niederlausitz
متصدی خانم اولریکه گروندکه،
Frau Ulrike Grundke
خانم مندی زیبزت
Frau Mandy Siebert
آدرس Kontakt- und Beratungsstelle „ICLU
Georgenstraße 36
03130 Spremberg
تلفن 03563345678
ایمیل fluechlingsberatung-spb[at]diakonie-niederlausitz.de
باز کردن بار زمان مشاوره: دو شنبه ۹.۳۰ تا ۱۱.۳۰، سه شنبه ۹.۳۰ تا ۱۱.۳۰ و ۱۴ تا ۱۸
پنجشنبه ۹.۳۰ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷
مشاورهِ اجتماعی: نقطه تمرکز این مشاوره حمایت اجتماعی از مهاجران و پناهجویان در خانه ها میباشد. این مرکزدر امور مربوط به روند تقاضای پناهندگی تخصص ندارند.

 

شتراوس بزگ

سازمان کاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدی خانم کریستینه هان
Frau Christine Hahn
آدرس Beratungszentrum Strausberg
August-Bebel-Str. 12
15344 Strausberg
تلفن 03341311784/td>
ایمیل c.hahn[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بار زمان مشاوره: سه شنبه ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸
پنجشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵

 

ویتن برگه

سازمان آوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی آقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرس Bürgerzentrum
Bürgermeister-Jahn-Str. 21
19322 Wittenberge
لفن همراه 01724784578
ایمیل horst.rabbow[at]awo-opr.de
باز کردن بار زمان مشاوره: یک هفته در میان روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳