Derfetên pêwendiyê


Opferperspektive-Perspektîva qurbanî- Saziya şêwirmendiya li dij rastgirê tundrew, li Brandenburgê ji ber vîrûsa COVID 19 bi tenê bi telefon û E-nameyê têkîlî pêkan e:
0331 8170000 û info@opferperspektive.de .

Hûn dikarin şêwirmendan re bi riya vê lînkê bikevin têkîliyê.
www.opferperspektive.de/kontakt-zu-opferberaterinnen

Alîkarî û xizmetên şêwirmendiyê bi tenê di şertên pir taybet de bi
riya Termin stendinê pêk tê.

Xizmeta me ya şêwirmendî û alîkariyê bi nivîskî, bi riya telefonê yan
videoyê pêk tê.

Hûn dikarin wekî din bi me re bikevin têkiliyê.

Hûn dikarin li ser COVID 19 bi zimanên din agahî bi dest xin: LI VIR

kurdisch