آدرسها / لینکهاAdressen

اطلاعاتِ موردِ نظر در مورد مراکز مشاوره‌ای غیر دولتی به قربانیان خشونت نژادپرستانه در ایالتِ دیگر را که اپفر پرسپکتیو با آنها همکاری می‌کند را اینجا پیدا می‌کنید.  این
مشاورات انتخابی، رایگان و محرمانه می‌باشد.  وب سایت ‌های مراکز مشاوره به زبانهای مختلف می‌باشد.مراکز مشاوره همگانی برای قربانیان جنایت
اینجا آدرس مراکزی را مییابید که تخصص آنها فقط قربانیان خشونت نژادپرستی نیست و تمام قربانیان جنایت میتوانند به آنها مراجعه کنند.
این مراکز کمک و حمایت و درمان کوتاه مدت به افرادی که دچار بحران روانی هستند ارائه میدهند و در صورت لزوم یک مترجم مراحل مداوا را همراهی میکند.
متاسفانه وب سایت ها فقط به زبان آلمانی می باشند.مراکز مشاوره برای چکونگی پیشروی تقاضای پناهندگی
آدرس مراکز مشاوره غیر دولتی که بطور رایگان جوابگوی سوالات شما در مورد روند تقاضای پناهندگی هستند.مراکز مشاوره برای پناهندگان دگرباش
آدرس مراکز مشاوره برای پناهندگان همجنسگرا، دوجنسگرا، ترانس و دو جنسیتی که در برلین و براندنبوگ حمایت احتیاج دارند را اینجا پیدا میکنید.کمک های پزشکی و روانی برای پناهندگان
آدرس سازمانهای غیر دولتی، که پناهندگان را به طور رایگان روان درمانی کرده و یا آنها را در مسائل مربوط به تأمین سلامت حمایت میکنند را اینجا پیدا میکنید.
کارگزارانِ ضد تبعیض و اینتگراتسیون( ادغام در جامعه)
آدرس مراکز کارگزارانِ ضد تبعیض و اینتگراتسیون در بخشهای براندتبورگ و اتحادیه آلمان.
بطور کلی کارگزارانِ اینتگراتسیون کارمندان دولتی هستند و معمولا ً اختیارات اجرائی ندارند. بلکه در زمینه مهاجرت با دولت و یا بیشتر با سرپرستان رایزنی میکنند.
علاوه بر این مخاطب شهروندان در مسائل مربوط به مهاجرت و اینتگراتسیون هستند. این کارگزاران در امور تقاضای پناهندگی و قوانین اقامت مشاوره ارائه نمیدهند اما در مورد نیازهای فردی مهاجرین و پناهندگان فعال هستند.
کمک های مالی و جبران خسارت
آدرسهای مورد نیاز برای کمکهای مالی و یا جبران خسارت ناشی از خشونت راست افراطی و یا نژادپرستی را اینجا پیدا میکنید.
لطفاً بروشورهای چشم انداز بعد از یک حمله راست افراطی و نژادپرستی – حقوق و امکانات شما، بستگانتان و شاهدان را هم بخوانید
سازمان های ضد نژادپرستی و حقوق بشری
آدرس نهادهای غیر دولتیِ حقوق بشری و ضد نژاد پرستی‌
Farsi