Tiếng Việt

GIÚP NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC CỰC HỮU

Tư vấn và hộ tống nạn nhân, người thân và nhóm bạn bè của họ, cũng như cho các nhân chứng BẠO LỰC CỰC HỮU LÀ GÌ ? Không ai được kì thị bạn vì hình thức, màu da, nguồn […]