راههای ممکنه بعداز یک حمله جناح راست افرطی و یا نژادپرستانه – حقوق وامکانات شما به عنوان قربانیان، شاهدان و بستگانSie wurden angegriffen – Perspektiven nach einem rechten oder rassistischen Angriff

این یک نسخه خلاصه شده از بروشور است. بروشور کامل را می توانید در اینجا دانلود کنید: دانلود پی.دی.اف.بلافاصله بعد از…

mehr...

راههای ممکنه بعداز یک حمله جناح راست افرطی و یا نژادپرستانه – حقوق وامکانات شما به عنوان قربانیان، شاهدان و بستگان
Sie wurden angegriffen – Perspektiven nach einem rechten oder rassistischen Angriff

این یک نسخه خلاصه شده از بروشور است. بروشور کامل را می توانید در اینجا دانلود کنید: دانلود پی.دی.اف.بلافاصله بعد از…

mehr...

تبعیض نژادی
Rassistische Diskriminierung

تبعیض نژادی ‫مواقف‬ ‫إلى‬ ‫تعرضوا‬ ‫مهاجرة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫ينحدرون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫وكذلك‬ ‫والمهاجرات‬ ‫المهاجرين‬ ‫الالجئينبسیاری از پناهجویان، مهاجران و همینطور…

mehr...

تبعیض نژادیRassistische Diskriminierung

تبعیض نژادی ‫مواقف‬ ‫إلى‬ ‫تعرضوا‬ ‫مهاجرة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫ينحدرون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫وكذلك‬ ‫والمهاجرات‬ ‫المهاجرين‬ ‫الالجئينبسیاری از پناهجویان، مهاجران و همینطور…

mehr...