راههای ممکنه بعداز یک حمله جناح راست افرطی و یا نژادپرستانه – حقوق وامکانات شما به عنوان قربانیان، شاهدان و بستگانSie wurden angegriffen – Perspektiven nach einem rechten oder rassistischen Angriff

این یک نسخه خلاصه شده از بروشور است. بروشور کامل را می توانید در اینجا دانلود کنید:
دانلود پی.دی.اف.بلافاصله بعد از یک حمله شما باید به چه مواردی توجه کنید:
تقاضای حمایت!
سعی کنید گوشه گیری نکنید بلکه ازکسانی که مورد اعتماد شما هستند، کمک بگیرید.
ثبت صدمات و آسیب:
خود راتحت درمان پزشکی قرار داده و یک گواهی  پزشکی درخواست کنید؛ حتی اگر آسیب در ابتدا به نظر ناچیز می رسد.
از جراحاتی که با چشم دیده می شوند  باید عکس گرفته شود. این در مورد زیان های مالی هم صدق میکند.
اشیا و لباسهای آسیب دیده یا کثیف شده را به همان شکل نگه دارید.
برای مراحلِ بعدی دادگاهی بسیار مهم است که همه جراحات و آسیب ها به دقت ثبت شده باشد.
بازنویسی برای یادآوری
به عنوان یک آسیب دیده یا به عنوان یک شاهد، شما باید در اسرع وقت و به طور مستقل حادثه را بازنویسی کنید.  تا حد ممکن تمامِ چیزهایی که به یاد میاورید را بنویسید ( چگونگی‌ِ دقیقِ  وقوع حادثه، ساعت و زمان، شرایط نور، شکل، اندام و لباس مجرم, و چیزهایی که گفته شده است). به تمام جزئیات کوچک، که  در ابتدا ممکن است  بی اهمیت به نظربرسد توجه ویژه داشته باشید. این کمک خواهد کرد که شما وقایع رابه خوبی یادآوری کنید، حتی اگر چند ماه بعد برای شهادت احضار شوید.
برای ثبت صدمات و آسیب ها می توانید از زبان مادری خود استفاده کنید, این بازنویسی ها فقط برای یادآوری شخصی هستند.
شکایت چه سودی دارد؟
آیا مطمئن نیستید که از یک جرم شکایت کنید یا نه؟ بسیاری از مردم همین حس را دارند.
دلایل مشخصی برای چشم پوشی از یک‌ شکایت وجود دارد. اغلب تجارب بد در مورد حوادث مشابه قبلی نقش مهمی‌ را بازی میکنند. بطورِ مثال افرادی که تجربه خشونت نژادپرستانه را داشته‌اند اما هنگامِ شکایت، پلیس  با آنها مانند مظنون رفتار کرده، سعی می کنند از تماس  با پلیس اجتناب کنند.
اما دلایل بسیاری برای شکایت از خشونت نژادپرستانه وجود دارد:
• برای مجرمان و عاملان خشونت  باید حد و مرز تعیین شود. ما نمی پذیریم که بعضی‌ انسانها، انسانهای دیگر را ” پست” خطاب کرده و به همین خاطر اعمال هر گونه خشونتی بر آنها را توجیه کنند.
• شکایت یک پیام روشن به مجرمان  و عاملان خشونت است که آنها نمی توانند با این کارها دیگران را بترسانند.
• بی گمان  یک شکایت نه مشکل یک فرد آسیب دیده را حل میکند و نه دلایل اجتماعی خشونت نژادی را از بین میبرد؛ اما این اولین قدم برای ترک نقش قربانی و مقابله با تجربه خشونت به طور فعال است.
• از آن گذشته برای جبران خسارتِ وارده، شکایت الزامی می‌باشد!
•یک حمله فقط از طریقِ شکایت در اسناد و آمار پلیس ثبت میشود .ثبتِ این اعمال خشونت آمیز بسیار مهم است. فقط اینگونه می‌توان به حقیقت و جدیت مساله پی‌ برد زیرا بسیاری از مردم هنوز میزان خشونت راست افراطی و نژادپرستانه را دست کم می گیرند .


پذیرش یک شکایت(کیفری)
شکایت به پلیس:
یک شکایت در ابتداصرفاًً به معنی ‌اطلاع  رسانی راجع  به عمل جرم است. این شکواییه را  می توان در هر اداره پلیس انجام داد. در واقع، برای شکایت کردن هیچ مهلتی وجود ندارد. با این حال، شما باید سعی کنید در اسرع وقت شکایت کنید.
آدرس برای دریافت نامه‌ها ( این آدرس لزوماً نباید آدرس خودِ شما باشد، اما باید آدرسی باشد که شما حتما نامه ها را دریافت کنید)
به طور کلی هنگام شکایت اولین پرسش‌ها شاملِ نام و نامِ خانوادگی، تاریخ و محل تولد، آدرس مسکونی و شغل خواهد بود. اگر شما می ترسید که متهم آدرس منزل شما را شناسایی کند، می‌توانید یک آدرس دیگر را بنویسید. برای مثال، می‌توانید آدرس وکیل خود یا آدرس اوپفر پرسپکتیوِ Opferperspektive را بنویسید. بعد از آن شما باید اطمینان حاصل کنید که پلیس و قوه قضائیه در هر زمانی‌ می توانند به این آدرس برای شما احضاریه بفرستند.
درخواست مجازات
جرائمِ خاصی وجود دارند – مانند هتک حرمت – که فقط در صورتِ درخواست اکید پیگیری می‌شوند. از آنجایی که هنگامِ شکایت  جرم هنوز اثبات نشده است، به عنوان احتیاط، شما باید یک شکایت کیفری درخواست کنید . در فرم های شکواییه پلیس شما باید قسمت شکایت کیفری »Ich stelle Strafantrag« را علامت بزنید.
وظیفه بررسی
پلیس و دادستان پس از دریافت شکایت موظف هستند تحقیقاتِ لازمه را انجام بدهند. بعد از ارائه شکواییه، قدمهای بعدی تحقیقاتِ مقدماتی در دستِ شما نیست بلکه مسئولیتِ آن به عهده پلیس و دادستان است. یک شکایت کیفری نمی تواند لغو شود.


احساس ناامنی در تماس با پلیس
حقِ داشتن مترجم:
اگر در هنگام برخورد با پلیس احساس نا امنی می‌کنید، بهتر است از یک شخص مورد اعتمادتان و یا از اوپفر پرسپکتیو  درخواست همراهی کنید.  افسران بازجویی تصمیم می گیرند که آیا همراهتان اجازه حضور در جلسه بازپرسی را دارد  یا نه. اگر شما به زبان آلمانی تسلط ندارید  داشتن  یک مترجمِ رایگان حق شما است.
شماره ثبت  شکایت
یک تاییدیه ازشکایت درخواست کنید. این تاییدیه شاملِ شماره ای‌ است که پیگیریِ تحقیقات را آسان تر می‌کند.  این شماره به اصطلاح آلمانی‌  تاگس بوخ نومرTagebuchnummer ‌ است.
وظیفه ثبت شکایت
پلیس در هر صورت موظف به  ثبت شکایت است. اما گاهی پیش میاید که پلیس به افرادِ آسیب دیده توصیه می کند که از شکایت صرفِ نظر کنند. اگر پلیس با شما اینگونه رفتار کرد و بدون ثبت شکایت و دادنِ یک تاییدیه کتبی از شما خواست که به خانه بروید،  شما نباید به سادگی این را بپذیرید. بطورِ مثال، شما می‌توانید درخواست کنید که میخواهید موضوع را با مافوق آن پلیس درمیان بگذارید.
شکایت انضباطی
اگر چنین مکالماتی با پلیس ناموفق بود و رفتارِ پلیس به وضوح نامناسب بود، شما می‌توانید به کمیته انضباطی شکایت کنید. اوپفر پرسپکتیو می تواند در این مورد  به شما کمک کند.


نقش پلیس و دادستان
دادستان تحقیقات را انجام میدهد
به محضِ اینکه پلیس از یک جرم بالقوه مطلع می شود، موظف است که بی طرفانه به بررسی حقایق بپردازد. این مرحله ی به اصطلاح „تحقیقات اولیه“، تحتِ نظارتِ دادستان به طور رسمی‌ آغاز میشود.
تحقیقات بی طرفانه
در تحقیقات اولیه، پلیس و یا  دادستان تمام نکاتی که موجب اتهام و تبرئه میشود را بررسی می کنند. بنابراین شما نمی توانید توقع داشته باشید که دادستان بی‌ قید و شرط از شما جانب داری کند. اما شما می‌توانید یک رفتارِ منصفانه را توقع داشته باشید، مخصوصا به خاطر وضعیت خاص شما به عنوان یک فردِ آسیب دیده  و ارزیابی این حقیقت که جرم هایی که انگیزه سیاسی دارند، به اندازه کافی‌ انعکاس پیدا کنند.


شهادت در برابرِ  پلیس یا دادستان
احضاریه به پلیس
به طور معمول شما در یک  تحقیق و دادرسی کیفری  نقش  یک شاهد را دارید. در بیشترِ موارد  – همانطور که قبلا توضیح داده شده – اولین بازجویی در اداره پلیس انجام می شود.در این مرحله شما موظف به شهادت دادن نیستید. اما مورد ذیل را بخاطر داشته باشید : شهادتِ شما به عنوان یک قربانی، در یک دعوی کیفری بسیار ویژه و مهم می باشد.
شما، حتی اگر خودتان هم درمورد چگونگی وقوع حادثه  ابهام دارید، بهتراز هر کسی‌ می‌توانید
اطلاعات مورد نیاز در مورد آسیب های وارده توسط مجرم را ارائه دهید. بنابراین پلیس و دادستان در این تحقیقات به کمک شما وابسته هستند.بازپرسی صورت جلسه خواهد شد. صورت جلسه باید به شما ارائه شده و توسط شما امضا شود. آن را با دقت بخوانید و اشتباهاتِ احتمالی‌ را اصلاح کنید.
احضاریه دادستان
احضاریه دادستان باید جدی گرفته شود. به طور کلی‌ شما مجاز هستید در هر جلسه بازپرسی  یک شخصِ مورد اعتمادتان را بهمراه داشته باشید. اما اگر شما از نظرِ قانونی‌ بالغ هستید، بازپرس‌ها هم باید با حضور همراه شما در جلسه موافقت کنند.  به همین علت، بهتر است که قبلا سوال کرده واطمینان حاصل کنید. بدیهی‌ است  که وکیلِ  شما حقِ حضور در هر جلسه را دارد. در جلسات بازپرسی, تمام اسناد و مدارک خود را (از قبیلِ فهرستِ خسارات وارد شده، گواهی و غیره) که می تواند نقش مهمی در این زمینه بازی کند همراه داشته باشید.


چه باید بکنید اگر مرتکبینِ جرم بر علیه شما به پلیس شکایت کنند ؟
حق دفاع قانونی
اگر مورد حمله قرار گرفتید، شما حق (“دفاع قانونی‌”) با خشونت متعارف برای جلوگیری از حمله را دارید.  دفاع قانونی‌ در دادگاه بر علیه شما استفاده  نمی شود. بنابراین ترس نداشته باشید و در بازجویی پلیس حقیقت را بگویید. با این حال، اگر شما مطمئن نیستید که  آیا دفاعِ شما در حد  مجاز بوده است یا نه، می‌توانید به اوپفر پرسپکتیوِ و یا یک وکیل مراجعه کنید.
احضاریه به عنوان یک متهم
اگر مجرمان از شما شکایت کنند- حتی اگر این مانوری برای منحرف کردن اذهان از جرمِ خودشان باشد- و شما از طرفِ پلیس به عنوان متهم احضار شدید,شما می‌توانید این احضاریه را نادیده بگیرید. در این موارد بهتر است که صبر کنید و ببینید که آیا دادستان شما را احضار می‌کند یا از شکایت صرفِ نظر می‌کند! اما احضاریه دادستان را باید جدی گرفته و در محل احضاریه حضور پیدا کنید. در این مرحله شما باید یک وکیل بگیرید.
مشخص کردن وضعیتِ قضایی
قانونِ کلی‌: پلیس موظف است که به طور واضح و روشن به شما بگوید که از شما به عنوانِ یک مجرم بازجویی می‌کند یا به عنوانِ یک آسیب دیده! اگر شما مورد حمله قرار گرفته‌اید و به همین علت تصمیم گرفته اید که پلیس را در جریان بگذارید، شما در جایگاهِ یک شاهد هستید ( شاهد آسیب دیده) و موظف هستید حقیقت را بدون کم و کاستی بگویید!
بعنوان فردِ متهم، شما “حق سکوت” دارید. به این معنی‌ که شما حق دارید به هیچکدام از سوالات جواب ندهید.  اگر شما مطمئن نیستید که به چه عنوانی بازجویی می شوید، باید این مساله را با بازجو در میان بگذارید و صورت جلسه کنید.


مدت تحقیقاتِ پلیس
تحقیقات مقدماتی
پلیس موظف است تحقیقات خود را تا زمانی‌ ادامه بدهد که اطمینان حاصل کند که با تحقیقاتِ بیشتر، اطلاعات جدیدی بدست نخواهد آورد. به محض اتمام تحقیقات، باید تمامِ پرونده‌ها را به دادستان تحویل بدهد.
درخواست آگاهی از پیشرفت  تحقیقات
تا جلسه استماع در اداره دادگستری یا دادگاه محلی ممکن است وقتِ زیادی بگذرد؛ گاهی حتی تا ۲ سال! اگر شما احساس می‌کنید که در مورد شکایت شما هیچ اتفاقی‌ نمی‌افتد،  می‌توانید مساله را دنبال کرده و درخواست آگاهی از روندِ  تحقیقات کنید.


ختم جریان دادرسی
نامه اختتامیه
در پایان جریان تحقیقات دادستان تصمیم میگیرد که آیا موردی را به دادگاه شکایت یا اعلامِ ختمِ جریان دادرسی کند. دلایل بسیاری برای ختمِ دادرسی وجود دارد. به طورِ مثال اگر سند کافی‌ در دست نباشد.  اگر شما در زمانِ شکایت به وضوح درخواست مجازات مرتکبینِ جرم را کرده باشید، دادستان وظیفه دارد که بطور کتبی‌ علتِ ختمِ دادرسی را به شما اطلاع و توضیح دهد.
امکانِ اعتراض به روندِ شکایت
اگر شما بر این عقیده هستید که دادستان عوامل خاصی‌ را نادید گرفته یا اشتباه برداشت کرده است، شما می‌توانید ٔبر علیه حکمِ ختمِ دادرسی اعتراض کنید! این اعتراض را می‌توان به طورِ شخصی‌ یا با کمکِ یک وکیل انجام داد.


شهادت در دادگاه
کیفرخواست
اگر دادستان تصمیم بگیرد که از متهم به دادگاه شکایت کند، یک کیفر خواست تنظیم می‌کند.
کیفرخواست شاملِ نتیجه تمامِ تحقیقاتِ ضروری و اینکه ٔبر اساسِ چه پاراگرفی متهم باید مجازات شود میشود.
سپس دادگاه تصمیم به پذیرش یا رد درخواست خواهد گرفت! با پذیرشِ کیفر خواست از سوی دادگاه، دادرسی بطور رسمی‌ آغاز میشود و برای شما احضاریه میاید.
بازپرسی از شواهد
بازپرسی از شاهد در دادگاه معمولا رسمی تر از بازپرسی در اداره پلیس هست. به طورِ معمول در اداره پلیس فقط یک افسر و شاهد حضور به هم میرسانند، اما در دادگاهِ کیفری
اصولا تمامِ طرفین اعم از قاضی، متهم، دادستان و احتمالا شاکی‌ِ خصوصی حضور دارند. یک دیدارِ قبلی‌ از اتاقِ دادگاه شاید کمک کند که از نقشِ خود به عنوانِ شاهد احساسِ ناراحتی‌ و ناامنی نکنید.
برایِ آماده کردنِ شهادتِ خود، بهتر است که یادداشت های”بازنویسی حادثه” خود را مرور کنید.
طرفینِ دعوی
در اتاقِ دادگاه متهم و مدافع متهم در یک طرف و دادستان روبروی آنها در طرفِ دیگر می‌نشینند. اگر شما تصمیم گرفته اید که یک شکایتِ خصوصی هم داشته باشید، وکیلِ شما در کنارِ دادستان مینشیند. جلوی همه قاضی می‌نشیند. بسته به شدتِ جرم، امکانِ حضورِ دو قاضیِ حرفه‌ای و دو قاضیِ غیر حرفه‌ای و همینطور فردی که مسئولِ نوشتنِ پروتکل می‌باشد، وجود دارد. تماشاگران می‌توانند در عقبِ اتاق حضور پیدا کنند.
مواردِ خاص: آیینِ  کیفری نوجوانان
اگر متهمان بین سنینِ ۱۴ تا ۱۸ سال باشند، دادگاهِ بزهکاریِ نوجوانان شکل می‌گیرد(.) این دادگاهِ به صورت غیرِ علنی برگزار می شود. در بعضی‌ از موارد استثنایی، دادگاه می‌تواند برایِ متهمین بینِ ۱۸ تا ۲۱ سال هم جلسه غیرِ علنی برگزار کند!
محاکمات زمانی‌ علنی هستند که:
متهمان بالایِ ۱۸ سال باشند. شما می‌توانید کسانی‌ را که می‌شناسید در جلساتِ دادگاهی همراه داشته باشید. این ممکن است که فضای مطمئن‌تری برای شما ایجاد کند.
شهادت
قبل از اینکه شما شهادت بدهید، اجازه ندارید که شهادتِ  دیگر شاهدان را بشنوید، چون شما باید بسیار بی‌ طرفانه از آنچه که خود بیاد دارید شهادت دهید. به همین دلیل از شاهدان خواسته خواهد شد که تا زمان احضار، خارج از اتاق دادگاه منتظر بایستند. برای شهادت شما به جایگاه شهود که وسطِ اتاقِ دادگاه قرار دارد می روید. اجازه ندهید که متهم، که به طورِ مورب نسبت به شما نشسته است، شما را مضطرب کند. بهتر است که نقطه تمرکزتان فقط قاضی باشد. اگر احساسِ ناامنی می‌کنید، وکیلِ شما یا یک فردِ مورد اطمینان میتواند کنارِ شما بنشیند!
تعلیمِ قاضی
باز پرسی‌ با یک مقدمه تعلیماتی توسطِ قاضی در موردِ حقوق و تعهداتِ شما در برابرِ دادگاه شروع می‌شود. این بخشی از روالِ معمول بازپرسی است که قاضی موظف به انجامِ آن قبل از هر بازپرسی است.  بدین گونه در ابتدای جلسه به شما یادآوری می شود که شما موظف به گفتنِ حقیقت هستید و اظهارات نادرست مجازات در پی‌ دارد. سپس قاضی مشخصات شما از قبیل: نام، سن، شغل، محل سکونت و اینکه آیا شما با متهم فامیل هستید یا نه را میپرسد.
باز پرسی‌ در مورد حادثه
سپس قاضی از شما می‌خواهد که تمامِ چیزهایی که هنوز در رابطه با حادثه به خاطر میاورید را تعریف کنید. در این مرحله شما باید به طورِ کامل توضیح دهید که چه چیزهایی را به خاطر میاورید. اگر بعضی‌ از نکات را به طور واضح به خاطر ندارید، باید حتما به این موضوع اشاره کنید. سپس از شما سوالات دیگری خواهد شد.
خواندن اظهارات
امکان دارد که بخشی از اظهارات قبلی‌ شما که در اداره پلیس داشتید به عنوان اتهامیه دوباره خوانی شود. اتهامیه در میان وکلا معنی منفی‌ ندارد و فقط به معنی دوباره خوانی اظهاراتِ شما که به طور کتبی نزدِ قاضی وجود دارد می‌باشد.
قانون شهادت شفاهی‌
امکان دارد که در دادگاه از شما خواسته شود که بعضی‌ از وقایع را دوباره تعریف کنید. این امر بسیار معمول است و به این معنی‌ نیست که کسی‌ به حرفهای شما گوش نداده است و یا شما را باور نمیکند. اما جزئیات – مثل:  شیشه در کدام دست حمله کننده بود؟ یا چند ثانیه بینِ صدای خورد شدن شیشه و زدن ضربه طول کشید؟- معمولا نقشِ بسیار مهمی‌ در ارزیابی حقوقی بازی می‌کند، چرا که دادگاه باید یک تصویری از حادثه به دست بیاورد. به علاوه، یک دلیلِ رسمی‌ تر این است که اصولا دادگاه موظف است فقط مواردی را در نظر بگیرد که طرفین در دادرسی رسمی‌ اظهار میکنند.
چه کسی‌ اجازه سوال کردن دارد
علاوه ٔبر قضات، همه طرفین اعم از دادستان، وکیلِ مدافع همچنین وکیل شما اجازه سوال کردن دارند.
حفاظت های قانونی از طرف دادگاه
ممکن است بعضی‌ شرایط  برای شما ناخوشایند باشد، مثلا زمانی‌ که وکیلِ مدافع سعی‌ کند که شهادت  شما ضدّ و نقیض باشد. به هرجهت سعی‌ کنید که آرامش خود را حفظ کنید. اگر احساس می‌کنید که وکیلِ مدافع با شما بدرفتاری یا بی‌ احترامی می‌کند، این را با قاضی در جریان بگذارید. یا اگر شما به استراحت احتیاج دارید، می‌توانید بدون هیچ تردیدی، درخواست کنید. دادگاه موظف است از شما حمایت کند. اگر شما شاکیِ خصوصی هم هستید، وکیلِ شما هم حتما حضور دارد که در صورتِ لزوم دخالت کند!
ادای سوگند فقط  در موارد استثنایی
در کّل، روندِ دادگاهی از آنچه که شاید شما در تلویزیون دیده‌اید متفاوت است! بنابراین در آخر بازپرسی شما تصمیم گرفته می شود که سوگند یاد شود یا نه! از شما به عنوان قربانی یک جرم معمولا درخواستِ ادایِ سوگند نمی شود. بعد از اینکه شما شهادتِ خودتان را دادید، می‌توانید بین تماشاچیان یا پیشِ وکیل تان بنشینید؛ یا اینکه دادگاه را ترک کنید و بعدا از وکیلتان بخواهید به شما گزارش بدهد که بازپرسی چگونه ادامه داشته است.
شاکی‌ خصوصی یعنی‌ چه؟
داشتنِ نقش فعال به عنوانِ شاکی‌ خصوصی
شما به عنوان قربانیِ یک خشونت می‌توانید در روندِ کیفری نقشِ فعالی‌ را به عهده بگیرید. به این صورت که تصمیم بگیرید شاکی‌ خصوصی شوید و نیابتِ خود را به یک وکیل واگذار کنید. به عنوان شاکی خصوصی شما از حقوقِ خاصی‌ در کّلِ مراحلِ دادگاهی برخوردار می شوید!
حقِ دسترسی‌ بیشتر به اطلاعات
در یک دادگاهِ کیفری شما می‌توانید در هر زمانی درخواستِ خود به دادگاهِ مربوطه را به عنوانِ شاکی‌ خصوصی ارائه کنید. اگر تقاضای شما پذیرفته شود، وکیلِ شما می تواند پرونده را بازبینی و تقاضانامه تنضیم کند. بدین وسیله، شما می‌توانید اطلاعاتِ بیشتری در موردِ تحقیقاتِ پلیس یا انگیزه مجرم بدست آورید.
حضور در دادگاه
در زمان دادرسی، نمایندهِ شاکی‌ خصوصی از منافع شما دفاع می‌کند. در جلساتِ دادگاهی وکیلِ شما پیشِ دادستان مینشیند و حق این را دارد که از متهم سوال کند، مدارک اثبات ارائه دهد یا اینکه کارشناسان و قاضی را به صلاحیت نشناسد. نماینده شما، می‌تواند زمانِ بازپرسی شما، از سوالاتِ نامربوط یا توهین‌امیز جلوگیری کرده و به این صورت از شما محافظت کند.
معمولا شاهدین بعد از بازپرسی از متهم اجازه ورود به اتاقِ دادگاه را دارند. اما به عنوانِ شاکی‌ِ خصوصی شما اجازه دارید که از اولِ جلسه در اتاقِ دادگاه باشید!
اعتراضِ رسمی‌
در پایان جلسه وکیلِ شما می‌تواند دفاعیه خود را ایراد کرده و تقاضای مجازات کند. اگر متهم محکوم نشود، شما می توانید در برابرِ حکمِ دادگاه، تقاضای تجدیدِ نظر یا اعتراضِ رسمی‌ کنید.


شرایطِ لازمه یک شاکی‌ِ خصوصی
جرأیمی که به شما اجازه شکایتِ خصوصی میدهند
شاکی‌ خصوصی شدن به خصوص در ارتباط با صدماتِ جسمانی، قتل و خودمختاری جنسی‌ امکان پذیر می‌باشد. در موارد توهینی و یا دزدی در شرایطِ استثنایی شکایت خصوصی امکان دارد ولی در موارد اجبار به تخلف و تهدید، شما اجازه شکایتِ خصوصی را ندارید.
شاکی‌ِ خصوصی در دادرسی جوانان
اگر متهمین زیرِ ۱۸ سال باشند، شکایتِ خصوصی فقط در مواردِ بسیار شدید مجاز میباشد. در دادرسی جوانانِ ۱۸ تا ۲۱ ساله شکایتِ خصوصی مجاز میباشد.
نیابت از طرفِ یک وکیل مفید می‌باشد
برای موفقیت شکایت‌ خصوصی، بهتر است که وکیلی داشته باشید که در این زمینه و همچنین جرائم با انگیزه راست‌افراطی تجربه کافی‌ داشته باشد. به این ترتیب،  نه تنها در طولِ مدت دادگاه از منافع شما به بهترین وجه حمایت میشود، بلکه در تحقیقاتِ مقدماتی هم وکلیلتان شما را همراهی خواهد کرد، به طور مثال: بازپرسی در اداره پلیس.


چه کسی‌ هزینه هایی وکیل را می‌پردازد؟
هزینه ها فقط در صورتِ تبرئه
اگر متهم در دادگاه کیفری مجازات بشود، باید تمامِ هزینه دادگاه و وکیل را پرداخت کند. اما اگر متهم تبرئه بشود، در شرایطِ خاصی‌ شما به عنوان شاکی‌ِ خصوصی موظف به پرداختِ وکیلتان هستید.
صلاحیت تعیین کننده است
در کل بهتر است شما به عنوانِ شاکی‌ِ خصوصی وکیلی داشته باشید که در شغلِ خود مهارت و صلاحیت داشته باشد و بتواند در ابتدا هزینه های بالقوه را بطوری که برای شما قابلِ فهم باشد تعیین کند. در اینجا هم اپفر پرسپکتیو می‌تواند به شما کمک کند.
امدادِ حقوقی
به طورِ کلی‌ شما می‌توانید در دادرسی کیفری کمکِ مالی در قالبِ امدادِ حقوقی دریافت کنید:
– زمانی‌ که شما به خاطرِ شرایطِ خصوصی و مالی نتوانید هزینه‌ها را پرداخت کنید، یا فقط قادر به پرداختِ بخشی از آن هستید یا اینکه به طور قسطی قادر به پرداخت هستید.
-در صورتی‌ که شرایطِ موجود و قانونی دشوار می‌باشد.
-در صورتی‌ که شما منافع تان را درک نکنید یا انتظار درک این شرایط از شما  توقعِ بیجایی باشد.
احتمالِ پس خواست هزینه
اینکه آیا شما حق داشتنِ کمک مالی برای هزینه دادگاه را دارید یا نه، پیشاپیش بررسی‌ میشود. شما باید فرمی را پر کنید. شما می‌توانید این فرم را از اپفر پرسپکتیو یا در دفتر وکالت دریافت کنید. باید توجه کنید که دادگاه تا چهار سال بعد از تصمیمِ نهائی حقوقی می‌تواند وضیعتِ شخصی‌ و مالی شما را کنترل کند و در صورتِ بهبودِ وضیعتِ شما درخواست بازپرداختِ  کمک‌ها را کند.
کمک مالی برای مشاوره
برای مطالبه اولین مشاور رایگان با وکیل، شما می‌توانید به وایسر رینگ(انگشترِ سفید)/ یک سازمان امدادی برای قربانیانِ تبهکاری در سراسر آلمان رجوع کنید. این سازمان به قربانیان کیفری و خشونتی یک چک برای مشاوره ارائه میدهد. با این چک می‌توانید به یک وکیلِ انتخابی خودتان رجوع کنید. این وکیل می‌تواند هزینه این مشاوره را با وایسر رینگ حساب کند. برای دریافتِ این کمک شما باید به انجمنِ محلی وایسر رینگ مراجعه کنید. آدرس این انجمن را می‌توانید در صفحه اینترنتیِ  وایسر رینگ پیدا کنید. در صورتِ درآمدِ کم، شما می‌توانید در دادگاهِ مربوطه، درخواست گواهیِ  کمک برایِ مشاوره کنید. سپس می توانید با این گواهی پیشِ وکیلِ انتخابی خود بروید. این وکیل می‌تواند در نهایت ۱۵ یورو از شما مطالبه کند.
صندوقِ د.ا.فاو.
همچنین کانونِ وکلأی آلمان (dav) بنیادی دارد که شما می‌توانید از این بنیاد تقاضای پذیرشِ هزینه وکیل را درخواست کنید. این تقاضانامه باید به وسیله دفترِ وکالتی که وکالتِ شما را به عهد دارد، درخواست شود.
ما از شما حمایت می‌کنیم
شما می‌توانید سوالاتِ خود را، از قبیل شاکی‌ِ خصوصی شدن، هزینه هایی احتمالی‌ و امکاناتِ مختلف برای دریافت کمک هزینه دادگاه را با کارمندانِ اپفر پرسپکتیو مطرح کنید.


غرامت و جبران خسارت
دادرسی مدنی و کیفری
در کّل دادرسی مدنی و کیفری متفاوت هستند. در دادرسی کیفری دادستان به نمایندگی‌ از طرفِ دولت از متهم بدلیلِ نقضِ قانون شکایت می‌کند. اما دادرسی مدنی بیشتربخاطر دریافتِ غرامت و جبرانِ خسارات می‌باشد. دادرسی مدنی و کیفری در دادگاه‌های متفاوت انجام می‌پذیرد. روند و قوانین این دادگاه‌ها هم در ارائهِ اسناد و شواهد کاملا متفاوت می‌باشد.
شکایتِ مدنی
مکررا توصیه میشود که برایِ شکایت مدنی منتظر محکومیتِ متهم از دادگاهِ کیفری باشید، زیرا حکمِ دادگاهِ کیفری به معنی‌ِ اثباتِ روندِ جرم می‌باشد و این کمک می‌کند که دلایلِ محکمتری برایِ اثبات ادعای خود را در برابرِ دادگاه مدنی داشته باشید.
دادگاه مسئولیتی
البته امکانِ  دریافتِ  غرامت برای قربانیانِ یک جرم زمانی‌ وجود دارد که متهم در زمانِ ارتکابِ به جرم حداقل ۱۸ ساله بوده باشد. این دادرسی را روندِ ادهزیون می‌نامند و باید در دادگاه کتبی‌ درخواست شود. برای جوانبِ منفی‌ و مثبتِ این روند با وکیلتان مشورت کنید.
در نظر گرفتنِ هزینه‌های احتمالی‌
این سوال که آیا بعد از یک دادگاه کیفری، یک دادگاهِ مدنی درخواست کرده یا نه را هم بهتر است که در آرامشِ کامل با وکیلتان مطرح کنید! در اینجا هم باید خطرِ هزینه های بیهودهِ احتمالی‌ در نظر گرفته شود.
به اجرا دراوردنِ مطالبات
اصولا دادگاهِ مدنی بدلیلِ این اجرا میشود که شما حقِ تان را از مجرم دریافت کنید. اگر این مرحله موفقیت آمیز باشد، شما در وحله اول توسطِ حکم دادگاهِ مدنی یک عنوانِ حقوقی دریافت می‌کنید که در برابرِ مجرم باید به اجرا گذشته بشود.این به معنی‌ این است که تمامِ هزینه‌ها اعم از هزینه دادگاه و هزینه وکیل باید از طرفِ مجرم پرداخت بشود.  اما به اجرا گذاشتن این عنوان حقوقی اغلب بی‌ نتیجه میماند، به این دلیل که طرفِ مقابل توانائی مالی پرداخت را ندارد. بدین ترتیب بنا بر قوانینِ دادگاهیِ مدنی، علیرغم داشتنِ عنوانِ حقوقی در وضیعتی قرار می‌گیرید که نه تنها هزینه وکیل، بلکه بخشی از هزینه هاییِ دادگاه ( به طور مثال هزینه ارزشیابی) را هم باید پرداخت کنید.
محدودیتِ کمک های حقوقی
برایِ دادرسی مدنی هم امکان درخواستِ کمک مالی در قالب امدادِ حقوقی وجود دارد. شرایطِ لازم این است که شکایتِ شما بر علیه مرتکبین “شانسِ موفقیت” داشته باشد ولی‌ شما توانایی مالی برای شکایت کردن نداشته باشید.


میانجیگری بین مجرم و قربانی
شرایط فراقضایی
یک میانجیگری بین مجرم و قربانی و توافق فرا قضایی (حل و فصلِ دوستانه)است. در این صورت یک شخصِ بیطرف سعی‌ می‌کند بینِ قربانی و متهم با جبرانِ خساراتِ وارده میانجیگری کند، برای مثال در قالب جبرانِ مالیِ خسارات. در رابطه با جرایمی از قبیلِ توهین، تهدید، خساراتِ مالی و یا خساراتِ جانی دادستان میتواند تحقیقاتِ مقدماتی را بطور موقت متوقف کند و مورد را به بخش‌ِ وساطتِ مربوطه بفرستد.
توافق در رابطه با جبرانِ خسارات
اگر توافقِ بینِ مجرم و آسیب دیده در نظرِ دادستان موفقیت آمیز باشد، یا تحقیقات به طورِ کّل متوقف میشود و یا این توافق باعثِ کاهش یافتنِ تخفیف محکومیت خواهد شد. در صورتِ  یک میانجیگریِ ناموفق، تحقیقات مجددا شروع خواهد شد.
روند
معمولا در بخش وساطت نخست بطور جداگانه با آسیب دیدگان و متهمین صحبت میشود. علاوه بر این شما می‌توانید یک فردِ موردِ اطمینانِ خود را همراه داشته باشید. این فرد می‌تواند از کارمندانِ اپفر پرسپکتیو هم باشد. بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد که شما در این میانجیگری تنها و بدونِ پشتیبانی‌ با متهم روبرو بشوید. اجرای یک میانجیگری بدون توافقِ شما امکانپذیر نمی‌باشد.
مزایا
شما باید دقیقا فکر کنید، که آیا شما با این میانجیگری موافق هستید یا نه؟ اصولا یک میانجیگری برایِ قربانیان بسیار مثبت است، زیرا شکلِ این رویا رویی با متهمین درمقایسه با دادگاهِ کیفری متفاوت است، از این گذشته بدین وسیله میشود بدون مراحلِ اداری در مورد یک غرامت به نفع شما تصمیم‌گیری شود.
معایب
البته در عمل بسیاری از مواردِ خشونت نژادپرستی در یک میانجیگری ناموفق و نامناسب بوده است. این امر به ویژه زمانی‌ پیش میاید که متهمین هیچ درکی از بی‌عدالتی که کرده‌اند نشان نمی‌دهند، زیرا این رفتارشان دلایلِ ایدئولوژیکی دارد و توسطِ اطرافیانِ راست افراطی خود حمایت میشوند.
شرایطِ لازمه را دقیقا بررسی کنید
به همین خاطر شما به عنوانِ یک قربانی خشونتِ راست یا نژادپرستانه نباید با عجله پیشنهادِ میانجیگری را قبول کنید، بلکه دقیقا شرایطِ خاص را بررسی‌ کنید. در این مورد هم کارمندانِ اپفر پرسپکتیو به شما مشاوره ارائه میدهند.


پرداخت غرامت توسط اداره فدرال دادگستری
صندوق کمک به قربانیان خشونت های جناح راست افراطی
شما می‌توانید راهِ دیگری را انتخاب کنید تا غرامتِ خود را دریافت کنید. از تاریخِ ۱.۱.۲۰۰۷ اداره فدرالِ دادگستری صندوقی را در اختیار دارد که از طرفِ پارلمانِ آلمان برایِ قربانیانِ جناحِ راست افراطی، نژادپرستان و ضدِّ یهودیان تعیین شده تا بدونِ مراحلِ اداری و سریع غرامتِ خود را دریافت کنند.
واجدینِ شرایط
کسانی‌ واجدِ شرایط هستند که به دلیلِ خشونتِ ضدِّ یهودی، نژادپرستانه و یا راستِ افراطی دچارِ صدماتِ جسمانی شده باشند. در صورتِ قتل، بازماندگانِ قربانیان و همینطور اشخاصِ ثالث که در زمانِ کمک‌رسانی آسیب دیده‌اند، واجد شرایط می باشند. تهاجم در اینجا فقط به معنای صدمه جانی و از این قبیل نمی‌باشد، بلکه مواردی چون تهدید یا هتکِ حیثیت هم شامل میشود. جبرانِ  خساراتِ مالی امکان پذیر نیست.
شرایطِ لازم
شرایطِ لازم برایِ درخواستِ  موفقیت آمیز این است که اجرای جرم به احتمالِ زیاد به علتِ انگیزه‌هایِ ضدِّ یهودی، نژادپرستانه و یا راستِ افراطی باشد. در این صورت لزومی ندارد که متهمین شناسایی شده باشند، با این حال حمله باید به پلیس گزارش شود.
محتوایِ درخواست نامه
شما در درخواست نامه باید دقیقا حادثه را شرح دهید- با ذکرِ محل و زمانِ حادثه و نکاتی‌ که انگیزه راستِ افراطی را مشخص می‌کند. جراحتِ وارد شده هم باید دقیقا شرح داده شود. قابلِ توصیه است که گواهی های پزشکی‌، – و در صورت موجودیت- صورتِ حسابِ دکتر و عکس از جراحت‌های مشهود و آشکار را ضمیمه کنید.
تفکیک کردنِ حق غرامت
با درخواستِ تان به عنوانِ فردِ آسیب دیده، شما به اداره فدرال دادگستری اجازه میدهید که دسترسی‌ کامل به پرونده شما چه در اداره پلیس و چه در دفترِ دادستانی داشته باشد تا اظهاراتِ شما را بررسی‌ کند.
علاوه بر این از حق غرامتِ تان از طرفِ مجرمین، به مقدارِ تأئید شده از طرفِ  اداره فدرال دادگستری، صرفِ نظر می‌کنید. به عبارتِ دیگر: اگر درخواستِ شما پذیرفته شود و شما مقدارِ مشخصی‌ از اداره فدرال بابتِ غرامت دریافت کنید، اداره فدرال به نوبه خود سعی‌ خواهد کرد که علیه متهمین شکایت کند و این مبلغ را بازخواست کند.
زمانِ درخواست دادن
درخواست کردن از اداره فدرال دادگستری باید بلافاصله بعد از ارتکابِ جرم انجام شود. اما قابلِ توصیه است تحتِ شرایطِ خاصی‌ منتظرِ جوابِ دادگاه باشید. مخصوصا زمانی‌ که انتظار می‌رود که در دادگاه شانس بیشتری برای اثبات انگیزه خشونت داشته باشید. بهتر است که درباره زمانِ ارائهِ درخواستنامه با کارمندانِ اپفر پرسپکتیو مشورت کنید. آنها میتواند در نوشتنِ یک درخواست نامه هم به شما کمک کنند. آدرس اداره فدرال دادگستری را اینجا می‌توانید پیدا کنید.


صندوق CURA  مخصوصِ قربانیانِ خشونت راستِ افراطی
کمکِ سریع و بدون مراحل اداری
صندوقِ کورا CURA متعلق به بنیادِ آمادئو -آنتونیو کمک مالی سریع و بدونِ مراحلِ اداری به قربانیانِ خشونتِ جناحِ راست افراطی ارائه میدهد. اینجا یک درخواستِ کتبی‌ غیرِ رسمی‌ کفایت می‌کند. به طورِ مثال: کمک برای هزینه پرداخت نشده وکیل، کمک های ضروری برایِ معالجه پزشکی‌ یا موقعیت وخیمِ مالی ناشی‌ از حملات! منتها استطاعتِ این صندوق محدود می‌باشد. آدرس این صندوق را اینجا پیدا می‌کنید.


قانونِ غرامت
تقبلِ هزینه های پزشکی‌
اگر به علتِ یک حمله مجروح شده باشید و به این علت برای مدتِ طولانی به کمکِ پزشکی‌ نیاز داشته باشید، شما می‌توانید بنا بر قانونِ غرامتِ قربانیان یا OEG درخواستِ کمک کنید. این درخواست در مواردی مانند آسیب دندان، عینک یا محدودیت فیزیکی‌ که احتمالا چند سالی‌ ادامه دارد، منطقی‌ می‌باشد.
نپرداختنِ خسارات مالی و غرامتِ جانی
اگر با درخواستِ شما موافقت بشود، اداره کمک های اجتماعی و پیشگیری، تمامِ مخارج را برای تمامِ سالهایی که شما واجدِ شرایط هستید به عهده می‌گیرد. مثلا، سفارشِ یک عینکِ جدید یا بستری شدن در یک کلینیکِ توانبخشی. اما بر اساسِ قانونِ غرامت یا OEG، نمی توان درخواستی برایِ خساراتِ جانی یا خساراتِ مالی مطرح کرد.
واجدین شرایط
تمامِ کسانی‌ که قربانی آسیب جسمانی، آتش سوزی یا انفجار بمب هستند و یا به طور قصد مسموم شده‌اند، می‌توانند درخواستِ غرامت بکنند. همینطور کسانی‌ که به موقعِ دفاع از یک حمله آسیب دیده‌اند واجدِ شرایط هستند.
در بعضی‌ از موارد پناهندگان به علتِ وضعیتِ اقامتشان از بعضی‌ از کمکها محروم هستند. با این وجود متصدی‌ها اختیاراتِ حاشیه ای‌ دارند. به همین علت باید همیشه درخواست داده شود. کارمندانِ اپفر پرسپکتیو می‌توانند در نوشتنِ این درخواست به شما کمک کنند.  آدرس مراکزِ تامینِ اجتماعی که درخواستِ شما را دریافت می کنند را اینجا پیدا می‌کنید.
عواقب احتمالی یک حمله
پیامدهای روانی
معمولا آسیب دیده گی‌ِ جسمانی بعد از یک حمله آشکار می‌باشد، به همین خاطر دیده شده و درمان میشود. اما اگر هم که گاهی اوقات بدن آسیب ندیده باشد اما حتی در صورت ندیدن آسیب جسمانی، تجربه کردنِ یک خشونت اغلب پیامد‌های دیگری به همراه دارد.  اثراتِ ثانوی یک حمله در بسیاری از انسانها به اینگونه است: رنج بردن به علتِ آسیبِ بدنی و اما گاهی اوقات آسیبِ روانی.
جراحتی در زندگی‌
اثراتِ ناشی‌ از خشونت در هر انسانی‌ متفاوت است. بعضی ها بعد از یک حمله نمیتوانند بخوابند یا خیلی‌ سریع عصبانی‌ می‌شوند، از کابوس دیدن رنج میبرند، زودترس هستند و خستگی‌ِ مفرط دارند. برخی‌ دیگر سعی‌ میکنند محل حادثه را دور بزنند و دیگر رفت و آمد های عادی دور و اطرافِ محلِ اقامتشان را هم انجام نمی‌دهند. بسیاری همواره به رخداد فکر می کنند و ترسِ دائمی دارند.
مختل شدنِ حس امنیت
حتی اگر بسیاری فکر می‌کنند که خودشان را دیگر نمی‌شناسند و یا اینکه حسِ دیوانه شدن را دارند، اینها واکنش‌های عادی هستند.در واقع آنها یک قدم مثبت در جهتِ بهبودی هستند و بهتر قادر به مقابله با موردی که تجربه کرده اند هستند. تجربهِ خشونت باعثِ مختل شدن شدیدِ حسِ باطنیِ امنیت میشود. عاملانِ خشونت پیامِ خیلی‌ واضحی را به قربانیان میدهند و به آنها می فهمانند که در آن  مکان جایی‌ برای آنها وجود ندارد و آنها باید آنجا را ترک کنند. در بدترین موارد به آنها می‌گویند که شما حقِ زنده بودن ندارید. این پیام‌ها به طور معمول از طرفِ قربانیان، محیط اطراف‌شان و قربانیانِ بالقوه هم همینگونه به وضوح درک میشود.
اغلب فقط „ مشتی از خروار”
بسیاری از کسانی‌ که قربانیِ خشونتِ نژادپرستانه هستند، تجربه تبعیض را هم کرده‌اند. اقدام خشونت آمیز معمولا فقط یک قسمتِ بسیار کوچک از تجاربِ روزمرهِ نژادپرستی و تبعیض می‌باشد.این باعثِ سخت شدنِ بازیابی تدریجی از حمله میشود. همچنین تکرارِ یک حمله معمولا تجربه قبلی‌ خشونت یا خاطراتِ نامطلوبِ فرار را دوباره یاد آوری میکند و باعثِ سخت شدنِ ادامه زندگی‌ به شکلِ عادی میشود.
صحبت کردن در مورد احساسات فردی
گاهی صحبت کردن درباره تجربه می تواند اهمیتِ فراوانی داشته باشد، حتی اگر می‌خواهید که این تجربه را فراموش کنید. به بسیاری از انسانها کمک می‌کند که با شخصی‌ در مورد وضعیتشان صحبت کنند. این اشخاص میتوانند به طورِ مثال از دوستان یا بستگان باشند.گاهی اما آسانتر است که کسی‌ را پیدا کنید که از اطرافیان شما نباشد، تا آزادتر در مورد همه چیز صحبت کنید. کارمندان اپفر پرسپکتیو در اختیارِ شما هستند.
به خود وقت دادن
اغلب بسیار مهم است که زمان کافی‌ برایِ کار کردن رویِ تجارب به خودتان بدهید. و بهتر است که همزمان دوباره فعالیت‌های قبلی‌ خود که در زندگیتان نقشِ مهمی‌ بازی میکردند و باعثِ خوشحالی‌ شما می‌شوند را از سر بگیرید. معمولا خاطراتِ حمله بعد از چند هفته کم رنگتر میشود و روزمرگی کم کم دوباره شروع و ترس‌ها کمتر میشود.
کمک از متخصصین
اما اگر شما بعد از چند هفته بعد از حمله احساس می‌کنید که این اتفاق هنوز برای شما خیلی‌ تازه است، تصاویرِ حادثه مرتب جلوی چشمِ شماست یا اینکه تغییراتِ دیگری را حس می‌کنید، باید از شخصِ حرفه‌ای کمک بگیرید تا از اختلالات طولانی مدت پیشگیری کنید.  هر کسی‌ قادر به دیدن پیامد‌های جسمانی بعد از ‌یک حمله می‌باشد اما پیامد‌های روانی کمتر قابل رویت هستند، اما باید به خوبی مداوا و درمان شوند. ما می‌توانیم شما را به یک شخصِ کارازموده معرفی‌ کنیم. کسی‌ که با شما در مورد تمامِ راه‌ها و امکانات موجود صحبت کند تا بر ترس و درد و رنج های دیگر خود چیره شوید.


عمومی کردن مسئله
برگزاریِ بحث و گفتگو
یک شکایتِ کیفری علیه مجرمین به تنهایی مشکلِ خشونتِ جناحِ راستِ افراطی را حل نمیکند. بسیاری از مردم در شهرها، روستاها، مدارس و یا در محلِ کار از شنیدن و فهمِ اینکه خشونتِ نژاد پرستانه یک معضلِ اجتماعی است، امتناع میکنند.روابطِ عمومی میتواند آگاهی، حساسیت و بحث و گفتمان ایجاد کند.
روابطِ عمومی
فرم و زمانِ روابطِ عمومی باید از طرفِ تمامِ شرکت کنندگان آگاهانه انتخاب شود. راهها، روشها و امکاناتی که توجه عمومی را جلب کند بسیار هستند؛ از مطبوعات گرفته تا نامه به سردبیر یا یک مراسمِ اطلاع رسانی و یا یک غرفه اطلاعات در تجمع‌ها و تظاهرات.
اگر شما تصمیم گرفتید که توسطِ مطبوعات اقدام کنید و آنها هم در موردِ تجربهِ شما نوشتند، شما برعلیه شایعه ای‌ به راه افتاده رایج که: در شهر شما به هیچ عنوان خشونتِ نژاد پرستانه وجود ندارد، مقابله می کنید.
هدف چه هست؟
شما باید تصمیم بگیرید که چه چیزی مناسب است. به این نکات خوب فکر کنید: هدف چه است؟ صدایِ شما  باید به چه کسی‌ برسد؟ آیا می‌خواهید که با خبرنگاران (یا اتحادیه، فعالینِ پناهندگی، یک گروه چپ، کلیسا یا با اتحادیهِ محلی ضدِّ جناحِ افراطی راست) همکاری کنید؟
ما شما را راهنمایی‌ می‌کنیم
مشاور و حمایت در مورد روابطِ عمومی را می‌توانید از کارمندانِ اپفر پرسپتکتیو دریافت کنید. بهتر است که در موردِ صورت امکان با یک وکیل هم مشورت کنید که چه زمانی‌ و به چه صورت توصیفِ حمله به مطبوعات منطقی‌ و مناسب می‌باشد یا به زبانی دیگر چه مشکلاتی با آن همراه است.

Farsi ,