مراکز مشاوره برای چکونگی روند تقاضای پناهندگی

Beratungsstellen für Geflüchtete und Migrant_innen
آدرس مراکز مشاوره غیر دولتی که میتوانند جوابگوی سوالات شما در مورد روند تقاضای پناهندگی و یا وضعیت اقامتتان بطور رایگان باشند.
توجه: مشاوران انگلیسی صحبت میکنند. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.
 
برلین

سازمانفلوشتلینگزراد (مشاوره پناهدگان)
Flüchtlingsrat Berlin 
تلفن030243445762
ایمیلbuero[at]fluechtlingsrat-berlin.de
آدرسها و مراکز مشاوره پناهدگان در برلین را میتوان از نهادهای مستقل حقوق بشریِ شورای پناهندگانِ برلین بدست آورد.

 
براندنبورگ
 
براندنبورگ ان در حاول

سازماندیاکونیشه ورک پتس دام
Diakonisches Werk Potsdam
متصدیخانم اینا شتیبیتز
Frau Ina Stirbitz
آدرسBeratungsstelle
Damaschkestr. 17
14770 Brandenburg / H
تلفن0331-20077941
03381-2099930
ایمیل.stiebitz[at]dwpotsdam.de
باز کردن بارزمان مشاوره: پنجشنبه ۹ تا ۱۲

 

کت بوس

سازماندیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدیخانم اینس کوشلر
Frau Ines Küchler
آدرس
Strasse der Jugend 33
(Zimmer 618 (im Bürohaus
03050 Cottbus
تلفن همراه017610073493
تلفن03554994403
ایمیلdwee.fluechtlinge@web.de
باز کردن بارزمان مشاوره: پنجشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵

 

اِبرزوالدِه

سازمانیوهانیتر- اونفال -حیلفه
.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V
متصدیخانم کینگ
Frau Gesine König
آدرسHavellandstraße 15
16227 Eberswalde
تلفن033343669323
اایمیلgesine.koenig[at]johanniter.de

 

اِبرزوالدِه

سازماندیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی آقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Diakonischen Werk
آدرسPackhofstr. 2
04910 Elsterwerda
تلفن همراه015772898040
ایمیلdwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بارزمان مشاوره: دوشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶

 

فینستروالدِه

سازماندیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدی آقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
آدرسHaus der Diakonie
Friedenstraße 23
03238 Finsterwalde
تلفن03412618647
0353130015
لفن همراه015772898040
ایمیلdwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲

 

فورست

سازماندیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدیخانم اینس کوشلر
Frau Ines Küchler
آدرسim Park 7
Parkstr.07
03149 Forst
تلفن همراه017610073493
ایمیلdwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بارزمان مشاوره:دوشنبه ۱۰ تا ۱۵

 

فرانکفورت (اُدر)

سازمانکاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدی خانم ماریا وویتاس
Frau Maria Wojtas
آدرسCaritas-Haus “St. Josef”
Leipziger Straße 39
15232 Frankfurt (Oder)
تلفن03355654150
ایمیلffo-migration[at]caritas-brandenburg-ost.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷
جمعه ۱۰ تا ۱۲

 

فریزاک

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدیخانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرسAWO Betreuungsdienste
Berliner Straße 11
14662 Friesack
تلفن همراه015229529597
ایمیلfluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۵.۳۰

 

فورستن والدِه

سازمانکاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدیآقای توماس تیمه
Herr Thomas Thieme
آدرسEisenbahnstraße 16
15517 Fürstenwalde
تلفن03361770835
03361770843
ایمیلt.thieme[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۷

 

گران زی

سازماناوانگِلیش کیرشِن کرایس اوبر هاول لند
Ev. Kirchenkreis Oberes Havelland
متصدیخانم آنه فیشر،
Frau Anne Fischer
خانم کیرستین نویمن
Frau Kirstin Neumann
آدرسSchulstraße 4b
16775 Gransee
ایمیلohv.asylberatung[at]gmail.com
باز کردن بارزمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۳

 

هنینگزدورف

سازماناوانگِلیش کیرشِن کرایس اوبر هاول لند
Ev. Kirchenkreis Oberes Havelland
متصدیخانم سیمونه تِتس لاف
Frau Simone Tetzlaff
آدرسFabrikstr.10
16761 Hennigsdorf
تلفن03302222918
ایمیلasylberatung.hennigsdorf@gmx.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه و پنجشنبه ۱۰ تا ۱۲

 

کونیش وستاهاوزن

سازمانکاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدیخانم کارینافلیکس
Frau Carina Felix
آدرسFlüchtlingsberatung im Sozialen Zentrum
Maxim-Gorki-Straße 6/7
15711 Königs Wusterhausen
تلفن033752108125
ایمیلc.felix[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بارزمان مشاوره: پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴

 

لوبن

سازماندیاکونیشه ورک کیرشِن کرایس لوُبن
Diakonisches Werk Kirchenkreis Lübben
متصدیخانم ناتالیا زمینا،
Frau Natalya Zimina
خانم کیزیستینا کروگر
Frau Kristina Krüger
آدرسHaus der Diakonie
Geschwister – Scholl – Straße 12
15907 Lübben
تلفن03546187639
ایمیلMigration[at]diakonie-luebben.de
باز کردن بارزمان مشاوره: دو شنبه ۹ تا ۱۲، سه شنبه ۱۳ تا ۱۷، چهارشنبه ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه ۹ تا ۱۵
مشاورهِ اجتماعی: نقطه تمرکز این مشاوره حمایت اجتماعی از مهاجران و پناهجویان در خانه ها میباشد. این مرکزدر امور مربوط به روند تقاضای پناهندگی تخصص ندارند.

 

لوکن والدِه

سازماندیاکونیشه ورک پتس دام
Diakonisches Werk Potsdam
متصدیخانم آندرِه آ ورگارا مارین
Frau Andrea Vergara Marin
آدرسKieztreff
Burg 22d
1. Etage
14943 Luckenwalde
تلفن03371402136 033120077942 و
ایمیلa.vergara[at]dwpotsdam.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۱۴ تا ۱۶.۳۰

 

نوی روپین

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدیخانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرسMehrgenerationenhaus (MGH
Otto-Grotewohl-Str. 1A
16816 Neuruppin
تلفن03391400915
لفن همراه015229529597
ایمیلfluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶

 

اورانین بورگ

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدی آقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرسBürgerzentrum Oranienburg(FiBB
Albert-Buchmann-Str.17
1.Etage, R.2.02
16515 Oranienburg
لفن همراه01724784578
ایمیلhorst.rabbow@awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه و جمعه ۱۰ تا ۱۳

 

پِرل برگ

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدیآقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرسMD EvaMiGra e.V
Bäckerstraße 21
19348 Perleberg
تلفن همراه01724784578
ایمیلhorst.rabbow[at]awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: یک هفته در میان روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳

 

پتس دام – میتل مارک و پتس دام

سازماندیاکونی
Diakonie
متصدیخانم کریله فرناندز
Frau Cyrielle Fernàndez
آدرسBeratungsfachdienst für MigrantInnen
Rudolf-Breitscheid-Straße 64
(Hinterhaus)
14482 Potsdam
تلفن03312008380
ایمیلc.fernandez[at]dwpotsdam.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۶ ،
پنجشنبه ۹ تا ۱۲

برشور مراکز مشاوره ای براندنبورگ ان دِر حاول، تلتو- فلمینگ، پتس دام- میتل مارک و پتس دام به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی موجود میباشد.
 

راتِناو

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدیخانم کارین هوفمن
Frau Karin Hopfmann
آدرسEv. Kirchengemeinde St. Marien-Andreas – Gemeindehaus
Kirchplatz 10
14712 Rathenow
لفن همراه015229529597
ایمیلfluechtlingsberatung[at]awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: یک هفته در میان روز چهارشنبه از ساعت۱۰ تا ۱۳

 

شِوِت

سازمانیوهانیتر- اونفال -حیلفه
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V
متصدیآقای آندره لاوتنشلِگر
André Lautenschläger
آدرسLindenallee 25 – 29
16303 Schwedt
تلفن03332834210
ایمیلandre.lautenschläger[at]johanniter.de

 

زانفتن برگ

سازماندیاکونیشه ورک البه – الستر
.Diakonisches Werk Elbe-Elster e.V
متصدیآقای میم. فیتس
Herr M. Fietz
آدرسHaus der Caritas
Burglehnstr. 2
01968 Senftenberg
تلفن03573808891
تلفن همراه015772898040
ایمیلdwee.fluechtlinge[at]web.de
باز کردن بارزمان مشاوره: پنجشنبه۱۰ تا ۱۵

 

شپرِم برگ

سازماندیاکونی نیدرلاوزتس
Diakonie Niederlausitz
متصدیخانم اولریکه گروندکه،
Frau Ulrike Grundke
خانم مندی زیبزت
Frau Mandy Siebert
آدرسKontakt- und Beratungsstelle „ICLU
Georgenstraße 36
03130 Spremberg
تلفن03563345678
ایمیلfluechlingsberatung-spb[at]diakonie-niederlausitz.de
باز کردن بارزمان مشاوره: دو شنبه ۹.۳۰ تا ۱۱.۳۰، سه شنبه ۹.۳۰ تا ۱۱.۳۰ و ۱۴ تا ۱۸
پنجشنبه ۹.۳۰ تا ۱۱ و ۱۴ تا ۱۷
مشاورهِ اجتماعی: نقطه تمرکز این مشاوره حمایت اجتماعی از مهاجران و پناهجویان در خانه ها میباشد. این مرکزدر امور مربوط به روند تقاضای پناهندگی تخصص ندارند.

 

شتراوس بزگ

سازمانکاریتاس براندنورگ
Caritas Brandenburg
متصدیخانم کریستینه هان
Frau Christine Hahn
آدرسBeratungszentrum Strausberg
August-Bebel-Str. 12
15344 Strausberg
تلفن03341311784/td>
ایمیلc.hahn[at]caritas-brandenburg.de
باز کردن بارزمان مشاوره: سه شنبه ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸
پنجشنبه ۹ تا ۱۲ و ۱۳ تا ۱۵

 

ویتن برگه

سازمانآوو- اُ.پ.ار.جامعه اجتماعی عام المنفه ام.ب.ها
AWO-OPR gemeinnützige Sozialgesellschaft mbH
متصدیآقای هورست رابوو
Herr Horst Rabbow
آدرسBürgerzentrum
Bürgermeister-Jahn-Str. 21
19322 Wittenberge
لفن همراه01724784578
ایمیلhorst.rabbow[at]awo-opr.de
باز کردن بارزمان مشاوره: یک هفته در میان روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳
Farsi