کمک های پزشکی و روانی برای پناهندگانMedizinische und psychologische Hilfe für Geflüchtete

آدرس سازمانهای غیر دولتی، که پناهندگان را به طور رایگان روان درمانی کرده و یا آنها را در مسائل مربوط به تأمین سلامت حمایت میکنند را اینجا پیدا میکنید.
توجه: مشاوران انگلیسی صحبت میکنند. به همین جهت لطفا در اولین تماس با این مراکز به انگلیسی صحبت کنید. آنها در صورت لزوم با یک مترجم ارتباط برقرار میکنند.

ناممرکز درمان قربانیانِ شکنجه
(Behandlungszentrum für Folteropfer (BZFO
آدرسGSZ Moabit, Haus K, Eingang C
Turmstraße 21
10559 Berlin
تلفن0303039060
ایمیلinfo(at)bzfo.de
مسئول مربوطهخانم هایدی شهاب
Frau Heidi Shehab
ایمیلh.shehab[at]bzfo.de

مرکز درمان قربانیانِ شکنجه به پناهجویانی که تحت فشارهای روانی هستند مشاوره پزشکی، کمکهای روانکاوی، تشخیص ودرمان، حمایت اجتماعی و مشاوره ارائه میدهد.
این وب سایت به زبان انگلیسی هم میباشد. تمام مراح درمانی مرکز bzfo توسط مترجمانی که آموزش تخصصی در این زمینه دارند همراهی میشود.
 

ناماکسنیون
Xenion
آدرسPaulsenstraße 55-56
12163 Berlin
تلفن0303232933
ایمیلnfo[at]xenion.org

ساعات کار دبیرخانه: دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲
اکسنیون یک مرکز روان درمانی ـ مشاوره ای مخصوص پناهجویان و زنده ماندگانِ شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بشری که دچار آسیبهای روانی شده اند، میباشد که علاوه بر روان درمانی، مشاوره درمورد زندگی روزمره اجتماعی میدهد. این وب سایت به زبان انگلیسی هم میباشد
 

نامدفترِکمکهای پزشکی به پناهجویان
Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin
آدرسGneisenaustraße 2a
10961 Berlin
تلفن0306946746
ایمیلinfo[at]medibuero.de

ساعات کار: دوشنبه و پنجشنبه ۱۶.۳۰ تا ۱۸.۳۰
در دفترِکمکهای پزشکی به پناهجویان ضدنژادپرستان داوطلبانه و به صورت افتخاری کار میکنند و به پناهندگان بدون وضیعتِ اقامت مشخص و بدون بیمه درمانی رابرای مداوا توسط متخصصان پزشکی باتجربه معرفی میکنند. این مداوا بصورت رایگان و بدون نام میباشد.

Farsi ,