Ewentualne skutki napaści

Obrażenia ciała na skutek napaści z reguły są dobrze widoczne, dlatego też spostrzega się je i leczy. Ale nawet jeśli nie pojawią się obrażenia na ciele, sama napaść ma jeszcze inne skutki. Najczęściej napaść taka zdarza się całkowicie nieoczekiwanie. W momencie, kiedy sprawcy porzucają ofiarę, nie znaczy to jeszcze, że już wszystko minęło. Napaść motywowana prawicową ideologią wywołuje u wielu ludzi późniejsze skutki. Odnieśli obrażenia na ciele, a niekiedy zaburzona została też ich psychika.

Skutki czynu z użyciem przemocy są różne u różnych ludzi. Po napaści niektórzy nie mogą spać lub mają koszmarne sny, są nadmiernie bojaźliwi lub odczuwają wyczerpanie. Inni unikają miejsca zajścia i nie poruszają się samodzielnie po miejscu zamieszkania. Jeszcze inni muszą bezustannie o tym myśleć lub po prostu się boją. Nierzadko doświadczenie przemocy oznacza dla poszkodowanych i ich najbliższych radykalny przełom w ich dotychczasowym życiu.

Wielu ludzi nie poznaje samych siebie lub ma poczucie, że bliscy są zwariowania – tymczasem są to całkiem normalne reakcje. Prawicowo umotywowana napaść wywołuje znaczne zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Prawicowi sprawcy wysyłają pokrzywdzonemu wyraźny sygnał. Dają mu do zrozumienia, że nie jest mile widziany i powinien opuścić to miejsce. W najgorszym wypadku odmawiają mu prawa do życia. Pokrzywdzeni, ich środowisko oraz krąg potencjalnych zagrożonych z reguły jasno odczytują ten sygnał.

Wielu ludzi, których dotknęła prawicowa przemoc, mają za sobą również inne doświadczenia dyskryminacji. Czy jest to punk w prawicowowo zdominowanej wiosce czy też azylantka w mieście – czyn z użyciem przemocy jest często tylko wierzchołkiem góry lodowej pośrodku codziennych doświadczeń rasizmu i wykluczenia. Utrudnia to wewnętrzne przepracowanie takiej napaści. Przywołuje ona wcześniejsze doświadczenia przemocy, a często też historię własnej ucieczki, co utrudnia prowadzenie dalej normalnego życia.

Wielu ludziom pomaga, gdy znajdą kogoś, z kim mogą porozmawiać o swej sytuacji. Mogą to być przyjaciele lub krewni. Czasami jednak łatwiej rozmawiać otwarcie z kimś, kto nie należy do tego samego środowiska. Współpracownicy stowarzyszenia Opferperspektive oferują taką możliwość.

Często ważne jest znaleźć czas na przepracowanie doświadczenia przemocy. Jednocześnie powinieneś świadomie podjąć aktywności, które były ważne w twoim życiu jeszcze przed napaścią i które sprawiają ci przyjemność. Najczęściej wspomnienie o napaści blednie po kilku tygodniach, na plan pierwszy powraca codzienność, a lęk ustępuje.

Jeżeli jednak kilka miesięcy po napaści ciągle jeszcze czujesz się tak, jakby zdarzyła się ona przed chwilą, jeśli nie możesz uwolnić się od obrazów w głowie i zauważasz u siebie inne zmiany, powinieneś zwrócić się o fachową pomoc, żeby uniknąć długotrwałych zaburzeń. Fizyczne skutki napaści widzi każdy, psychiczne są natomiast mniej widoczne, ale tak samo trzeba je leczyć i wyleczyć. Możemy skierować cię do doświadczonych osób, które poradzą ci, jak obchodzić się z lękiem i innymi dolegliwościami.

archiv