archiv

Stellenausschreibung: Projektreferent*in für Antidiskriminierungsarbeit und Einzelfallberater*in zum 01.09.2017 mit einem Stellenumfang von 30 Stunden

Der Verein Opferperspektive berät und unterstützt in seiner Antidiskriminierungsberatung Betroffene von rassistischer Diskriminierung und in seiner Gewaltopferberatung Betroffene von rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten im Land Brandenburg. Die Antidiskriminierungsberatung Brandenburg setzt sich über die Einzelfallberatung hinaus für die Etablierung und […]

Stellenausschreibung: Berater_in für Betroffene rechter und rassistischer Gewalttaten in Brandenburg (20 Stunden)

Im Rahmen des Bereichs der »Beratung für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt« beim Verein Opferperspektive e.V. ist zum 1. Januar 2017 eine Berater_innenstelle zu besetzen. In der Beratung von Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt beim Verein Opferperspektive arbeiten sieben Mitarbeiter_innen. […]

Monitorowanie przestępstw na tle ksenofobii/rasizmu (hate crimes) oraz wspieranie ofiar w Polsce i w Niemczech

Od stycznia 2008, organizacja «Opferperspektive» («perspektywa ofiary») z siedzibą w Poczdamie, realizuje nowy projekt badawczy. Celem projektu jest poszukiwanie możliwości monitoringu przemocy motywowanej skrajnie prawicową ideologią w Niemczech i w Polsce, a także wsparcie ze strony organizacji pozarządowych dla ofiar […]

Glossar: Wichtige Begriffe kurz erklärt

Von A wie »Adhäsionsverfahren« bis Z wie »Zwischenverfahren« werden rechtliche und medizinische Begriffe erläutert, mit denen Opfer und ZeugInnen rechter Gewalttaten konfrontiert werden können.

Foreword

The Foundation »Remembrance, Responsibility and Future« is pleased to be able to present this explorative study on hate crimes in Germany and in Poland to the public. The study is an intermediate result of a work process initiated by the […]

Pomoc dla ofiar prawicowej przemocy

Poradnictwo i opieka dla ofiar, ich rodzin lub kręgu znajomych oraz świadków Co to jest prawicowa przemoc? Nikt nie ma prawa dyskryminować Cię ze względu na wygląd, kolor skóry, pochodzenie, religię, sposób życia lub poglądy. Każdy kto z tego powodu […]

Na co trzeba zwrócić uwagę bezpośrednio po napaści

Zanim przejdziemy do porad prawnych, podajemy kilka podstawowych wskazówek, na co powinieneś zwrócić uwagę bezpośrednio po napaści.Bezpośrednio po napaści najważniejsze jest wsparcie psychiczne. Rodzina i przyjaciele osoby poszkodowanej nie powinni zostawiać jej samej, lecz zaoferować towarzystwo oraz zadbać o jej […]

Składanie zawiadomienia o przestępstwie

Po co zawiadomienie? Co przemawia przeciw zawiadomieniu Nie jesteś pewien, czy należy dokonać zawiadomienia o przestępstwie? Wielu ludzi ma podobne wątpliwości. Poszkodowani i świadkowie rezygnują z niego z różnych powodów. Są to najczęściej: lęk przed dalszym zagrożeniem i ewentualną zemstą […]

Twoja rola podczas postępowania dochodzeniowego i procesu

Po co zawiadomienie? Co przemawia przeciw zawiadomieniu Nie jesteś pewien, czy należy dokonać zawiadomienia o przestępstwie? Wielu ludzi ma podobne wątpliwości. Poszkodowani i świadkowie rezygnują z niego z różnych powodów. Są to najczęściej: lęk przed dalszym zagrożeniem i ewentualną zemstą […]

Jak przebiega postępowanie dochodzeniowe?

Jak długo trwa policyjne dochodzenie? Policja ma za zadanie prowadzić dochodzenie do momentu uzyskania spójnego obrazu całości lub przekonania, że dalsze dochodzenie nie przyniesie nowych rezultatów. Po zamknięciu dochodzenie policja przekazuje akta do prokuratury. Tu sprawdzane są wyniki. Prokurator może […]

Zeznania w charakterze świadka przed sądem

Po zakończeniu dochodzenia prokurator wnosi sprawę do sądu w postaci aktu oskarżenia. Prokurator zbiera w nim wszystkie istotne wyniki dochodzenia i uzasadnia, na podstawie jakich przepisów prawa karnego należy oskarżyć sprawcę. Następnie odpowiedni sąd decyduje o przyjęciu aktu oskarżenia. Potem […]

Twoja rola jako oskarżyciel posiłkowy

Co to jest oskarżenie posiłkowe? Jako ofiara czynu z użyciem przemocy możesz aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, decydując się na oskarżenie posiłkowe, w którym twoim pełnomocnikiem będzie adwokat. Przez oskarżenie posiłkowe stajesz się uczestnikiem rozprawy o specjalnych prawach. Teoretycznie możesz […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za ból

Należy odróżnić proces karny od procesu cywilnego. W procesie karnym państwo reprezentowane przez prokuratora oskarża sprawców, którym zarzuca się przekroczenie porządku prawnego. W procesie cywilnym chodzi o regulowanie stosunków między obywatelami państwa i ewentualne zasądzanie odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego za […]

Odszkodowanie oraz pomoc finansowa

Mediacja w stosunku ofiara-sprawca Mediacja w stosunku ofiara-sprawca prowadzi do pozasądowego porozumienia. Chodzi o próbę wynegocjowania porozumienia w sprawie odszkodowania lub zadośćuczynienia finansowego za ból z pomocą neutralnego pośrednika. Przy czynach przestępnych, jak zniewaga, wymuszanie, uszkodzenie rzeczy lub ciała prokuratura […]

Ewentualne skutki napaści

Obrażenia ciała na skutek napaści z reguły są dobrze widoczne, dlatego też spostrzega się je i leczy. Ale nawet jeśli nie pojawią się obrażenia na ciele, sama napaść ma jeszcze inne skutki. Najczęściej napaść taka zdarza się całkowicie nieoczekiwanie. W […]

Aiuto per le vittime della violenza di estrema destra

Consulenza e accompagnamento per vittime, familiari, amici e testimoni Nessuno ha il diritto di discriminarti in base al tuo aspetto, colore della pelle, provenienza, religione, modo di vivere o di pensare. Chi per questi motivi ti insulta, ti minaccia o […]

Introduzione

Questa guida è rivolta alle vittime di aggressioni di estrema destra, ai loro conoscenti e familiari, nonchè agli eventuali testimoni.Le persone che divengono vittime di simili aggressioni vengono di colpo sottratte alla loro quotidianità, spesso sono ferite ed impaurite. In […]

Subito dopo un’aggressione: cosa fare

Prima di affrontare indicazioni di tipo legale, eccoti alcuni suggerimenti di base da seguire subito dopo un’aggressione.Il supporto alla vittima dovrebbe essere la priorità assoluta immediatamente dopo un’aggressione. Familiari ed amici non dovrebbero lasciare sola la persona colpita; dovrebbero piuttosto […]

Denunciare? I pro ed i contro

Pensi di non denunciare (Anzeige stellen) quello che ti è accaduto? Capita a molte persone. Ci sono diverse ragioni per le quali le vittime ma anche i testimoni rinunciano. Timore di ulteriori minaccie o di possibili ritorsioni da parte degli […]

Sporgere querela

Fondamentalmente non c´è alcun limite di tempo per sporgere denuncia (Anzeige). Tuttavia dovresti farlo appena possibile dopo l´aggressione.Nota che alcuni reati – come ad esempio violazione di domicilio e ingiuria – sono perseguibili solo in base ad una richiesta esplicita […]