Pomoc dla ofiar prawicowej przemocy

Poradnictwo i opieka dla ofiar, ich rodzin lub kręgu znajomych oraz świadków

Co to jest prawicowa przemoc?

Nikt nie ma prawa dyskryminować Cię ze względu na wygląd, kolor skóry, pochodzenie, religię, sposób życia lub poglądy. Każdy kto z tego powodu Cię obraża, stosuje groźby lub atakuje popełnia przestępstwo. Prawicowe akty przemocy są atakami, charakteryzującymi się pełną nienawiści wizją świata i uprzedzeniami wobec innych grup społecznych. Zalicza się do nich:

  • rasizm, antysemityzm i islamofobię,
  • nienawiść do lewicy, demokratek i demokratów,
  • pogarda dla alternatywnych kultur młodzieżowych,
  • pogarda dla bezdomnych, bezrobotnych, chorych lub inwalidów,
  • nienawiść wobec homoseksualistów oraz lesbijek.

Warunkiem wystarczającym uznania danego czynu jako akt prawicowej przemocy jest osobiste wrażenie ofiary. Ocena świadków lub policji stoi dopiero na drugim miejscu.

Jak mozemy ci pomóc?

Wspieramy Cię Jeżeli Ty lub osoby w Twoim otoczeniu zostały obrażone przez prawicowców, stały się ofiarą gróźb lub agresji, pomożemy Ci. Nasza konsultantka lub konsultant omówi z Tobą w jaki sposób możesz przeciwstawić się prawicowej przemocy lub uporać z jej skutkami. Poradnictwo może być jednorazowe, może być także podstawą dłuższej opieki. Młodzież może się do nas zwrócić również wtedy, gdy osoby pełniące obowiązek wychowawczy nie zgadzają się na to.

Twoje prawa Wyjaśnimy Ci przebieg postępowania karnego, zaopiekujemy się podczas rozmów z policją i w sądzie. Pomożemy w znalezieniu adwokata lub adwokatki.

Twoja sytuacja socjalna Wyjaśnimy Twoje położenie, pomożemy zdobyć odszkodowanie lub zadośćuczynienie i udzielimy porad w sprawach związanych z ubezpieczeniem i kwestiami pomocy socjalnej.

Twoje zdrowie Jeżeli zostaleś zraniony lub zraniona, postaramy się o opiekę lekarską. Możesz porozmawiać z nami także o lękach. Jeżeli potrzebujesz wsparcia psychoterapeutycznego zajmiemy się odpowiednim pośrednictwem.

Twóje otoczenie środowiskowe Jeżeli chcesz, żeby zagrożenie prawicową przemocą stało się przedmiotem publicznej dyskusji w Twoim środowisku, żeby się coś zmieniło, pomożemy Ci w nawiązaniu kontaktów z inicjatywami, organizacjami lub mediami.

Oferujemy porady

na miejscu Przyjedziemy do Ciebie do wskazanego nam miejsca na terenie kraju związkowego Brandenburgia.

bezpłatnie Nasze poradnictwo jest bezpłatne, nie powstają jakiekolwiek zobowiązania.

w wielu językach Jeżeli jest to konieczne, przyjedziemy z tłumaczem lub tłumaczką.

dobrowolnie To Ty decydujesz, czy skorzystasz z poradnictwa i jakie kroki zechcesz potem podjąć. My wesprzemy Twoją decyzję.

poufnie Wszystko co z nami omówisz będzie traktowane poufnie. Bez Twojej zgody nie przekażemy jakichkolwiek informacji osobom trzecim.

niezależnie Nasza oferta poradnicza jest niezależna od jakichkolwiek urzędów.

stronniczo Odpowiadamy na Twoje potrzeby. Walczymy o Twoje interesy.

Kim jest Opferperspektive?

Tydzień za tygodniem mnożą się akty przemocy wobec osób, które nie pasują do wizji świata prawicowych ekstremistów. Ich ofiary wyrywane są ze swej codzieności, żyją w poczuciu braku bezpieczeństwa, jeszcze długo po doznanych cierpieniach. Osamotnienie często potęguje ich lęki.

Obojętność daje prawicowym przestępcom poczucie bezkarności i społecznego przyzwolenia. Naszym celem jest przełamanie milczenia i umożliwienie wszystkim ludziom życie w wolności i bez strachu.

Stowarzyszenie Opferperspektive oferuje ofiarom prawicowej przemocy w Brandenburgii porady i opiekę. Opferperspektive informuje na temat prawicowej przemocy i walczy o interesy grup poszkodowanych.

Stowarzyszenie zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego jest niezależne politycznie. Jego praca finansowana jest przez program »Tolerantes Brandenburg« oraz dzięki darowiznom. Każda darowizna pomaga.

archiv