Monitorowanie przestępstw na tle ksenofobii/rasizmu (hate crimes) oraz wspieranie ofiar w Polsce i w Niemczech

ENGLISH VERSIONGERMAN VERSION

Wspierany przez niemiecką fundację «Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość» projekt ma na celu zapewnienie wymiany doświadczeń na tej płaszczyźnie oraz możliwości ponadnarodowej współpracy pomiędzy inicjatywami wspierania ofiar w obu krajach.

Na początku zebrane zostaną dane nt. polskich i niemieckich organizacji pozarządowych oraz instytucji pod kątem monitorowania/dokumentacji a także wsparcia ofiar. Badania będą dotyczyć metod działania organizacji oraz sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem przestępstw na tle ksenofobii.

Podczas gdy we Wschodnich Niemczech istnieje kilka raportów o organizacjach doradzających ofiarom (wiele z nich jest wspieranych jest przez niemiecki rząd, bądź władze lokalne), problem jest znacznie mniej zbadany w Zachodnich Niemczech i prawie wcale nie ma wiedzy jeśli chodzi o Polskę. Dlatego też współpraca ze Stowarzyszeniem «NIGDY WIĘCEJ» z siedzibą w Warszawie ma szczególne znacznie dla projektu. Założone w 1996 roku Stowarzyszenie «NIGDY WIĘCEJ» regularnie informuje o przemocy ze strony skrajnej prawicy oraz rasistowskich atakach w czasopiśmie o tym samym tytule. Obecnie «Nigdy Więcej» skupia ponad 100 wolontariuszy z całej Polski i dlatego należy do najważniejszych polskich przedsięwzięć antyfaszystowskich i antyrasistowskich (“http://www.nigdywiecej.org”:http://www.nigdywiecej.org ).

Sześcioosobowa polsko-niemiecka grupa projektowa wykorzystała warsztaty w styczniu (Warszawa) i w lutym (Berlin) do zapoznania się z sytuacją w obu krajach dotyczącą tendencji skrajnie prawicowych oraz struktur społecznych i prawnych do walki ze skrajną prawicą, ekstremizmem, antysemityzmem, rasizmem i homofobią.

W marcu i w kwietniu obie grupy przeprowadzają wywiady z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami założonymi przez same potencjalne ofiary w Polsce i w Niemczech. Do lipca 2008 powinien powstać pisemny raport w wersji anglojęzycznej, który będzie udostępniony i możliwy do omówienia przez zainteresowane organizacje i instytucje badawcze.

Projekt zostanie ukończony podczas publicznej konferencji w połowie września 2008. Konferencja mająca miejsce niedaleko granicy niemiecko-polskiej będzie służyć jako forum do dyskusji nad stworzonym raportem, a także dla budowy sieci i rozwijania możliwości dla projektów dalszej współpracy w najbliższej przyszłości.

Dr Rafal Pankowski, rafalpan (at) zigzag (.) pl – dla grupy polskiej

Dr Britta Grell, Timm Köhler, crossborder (at) opferperspektive (.) de – dla grupy niemieckiej

Koordynator projektu: Dominique John, Opferperspektive e.V., d.john (at) opferperspektive (.) de

archiv