SAĞCI ŞİDDET MAĞDURLARINA YARDIM

SAĞCI ŞİDDET NE DEMEKTİR?

Hiçkimse size dış görünüşünüzden, renginizden, kökeninizden, dininizden, yaşam tarzınızdan veya görüşlerinizden dolayı aşağılayamaz, ayrımcılık yapamaz. Kim size bu yüzden hakaret eder veya sizi tehdit ederse veya size saldırıda bulunursa, suç işlemiş olur. Sağcı şiddet eylemleri insan düşmanı düşünce ve önyargılara dayanan ve toplumsal gruplara
karşı yönelik saldırılardır. Örneğin:

  • Irkçılık, Yahudi düşmanlığı ve islamofobi,
  • Solcu ve demokratlara karşı nefret,
  • Alternatif genç kültürlerin hor görülmesi,
  • Evsiz, barksız kimselerein, hastaların ve özürlülerin hor görülmesi,
  • Eşcinsellere karşı nefret.

Bir eylemin sağcı bir şiddet türü olarak kabul edilip edilmemesinde önemli olan sizin şahsi algılamanızdır. Polisin veya şahitlerin bu konudaki yargıları ikinci planda önemlidir.

SİZİN İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Size yardım ederiz Sizin veya çevrenizdeki insanların sağcılar tarafından hakarete uğramanız, tehdit edilmeniz veya saldırıya uğramanız durumunda, size yardım ederiz. Bir bayan veya bir erkek danışman sizinle görüşerek, sağcı şiddet ve sonuçlarına karşı nasıl davranmanız gerektiğini konuşacak. Bu danışma bir kereye mahsus olabildiği gibi uzun bir süreye de yayılabilir. Gençler, velileri istemeseler de, bize başvurabilirler.

Hakkınız Sizi bir ceza davasının akışı hakkında bilgilendirir ve size polise gitmenizde veya mahkemede refakat ederiz. Bayan veyahut erkek bir avukat bulmanızda size yardımcı oluruz.

Sosyal durumunuz Sizinle beraber durumunuzu gözden geçirerek, acı parası veya tazminat almanıza yardımcı oluruz veya sigorta ile bakım konularında danışma sunabiliriz.

Sağlığınız Yaralanmaş iseniz, doktor tarafından tedavi olmanızı sağlarız. Bizimle korkularınınız hakkında konuşabilirsiniz. Psikoterapiye ihtiyacınız olduğunda bu yardımı almanıza yardımcı oluruz.

Toplumsal çevreniz
Şayet bazı şeylerin değişmesi için sağcı şiddet tehlikesinin çevrenizde veya halka açık olarak tartışılmasını istiyorsanız, sizi ilgili inisyatiflerle, örgütlerle ve medya ile ilişkilendirebiliriz.

SİZE DANIŞMANLIK YAPARIZ

yerinde Biz bulunduğunuz yere veyahut Brandenburg Eyaleti sınırları içinde sizin belirlediğiniz herhangi bir yere geliriz.

parasız Herhangi bir masrafınız veya yükümlülüğünüz olmayacak.

dilinizde Eyer istiyorsanız, bayan veya erkek bir tercümanı beraberimizde getiririz.

isteğe bağlı Danışmak isteyip istemediğinize ve hangi adımları atacağınıza siz kendiniz karar vereceksiniz. Biz size kararınınızı uygulamanıza yardımcı olacağız.

güvenilir Bizimle konuştuğunuz her şey aramızda kalacak. Sizin rızanız olmadan üçüncü bir şahsa hakkınızda herhangi bir bilgi vermeyiz.

bağımsız Bizim danışmanlık hizmetimiz tüm resmi daire ve makamlardan bağımsızdır.

taraflı Biz çalışmalarımızda sizin ihtiyaçlarınızı esas alır ve sizin çıkarlarınız için mücadele ederiz.

OPFERPERSPEKTIVE HAKKINDA

Aşırı sağcıların dünya görüşüne uymadıkları için her hafta insanlar dövülmekte veya saldırıya uğramaktalar. Bu mağdur insanların günlük yaşamları altüst edilmekte ve insanlar kendilerini, olayın ardından uzun bir süre daha, güvensizlik içinde hissetmekteler. Bu insanlar çoğu zaman korkularıyla yalnız başlarına kalırlar.

Olaylara kayıtsız kalınırsa, sağcı saldırganlar halk çoğunluğunun arkalarında olduğunu sanacaklar. Amacımız bu suskunluğu bozmak ve herkesin içinde özgürce ve korkusuzca bir yaşam sürebileceği sosyal bir atmosferin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Opferperspektive Brandenburg eyaletindeki sağcı şiddet kurbanlarına danışma sunar ve onlara refakat eder. Opferperspektive sağcı şiddet hakkında bilgilendirmelerde bulunur ve mağdur grupların çıkarları için mücadele eder.

Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip olan derneğimiz politik olarak bağımsızdır. Çalışmalarımız ‘Tolerantes Brandenburg’ adlı programdan ve yapılan bağışlardan finanse edilmektedir. Her bağış işe yarar.

archiv, Türkçe